Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.3.2018

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
74 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
75 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
76 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 1 kpl
77 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2017 1 kpl
78 ETUOSTO-OIKEUS 1 kpl
79 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017 1 kpl
80 OKM / RAHOITUKSEN TARKISTAMISPÄÄTÖS VUODELTA 2017 1 kpl
81 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTIONOSUUDESTA 3 kpl
82 PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2018 1 kpl
83 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET PAAVOLANTIE 4 B 15 JA PAAVOLANTIE 5 A 1 1 kpl
84 ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MASALIN KARI 1 kpl
85 ERON MYÖNTÄMINEN KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PYYHTIÄ RISTO 1 kpl
86 OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN 3 kpl
87 KUNNAN TOIMIELINTEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
88 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
89 ILMOITUSASIAT
90 MONNI, ERKYLÄN KYLÄN TILAN KOIVIKKO RN:O 1:720
ASEMAKAAVOITUS
2 kpl
91 MONNIN KESKUSKADUN POHJOISPUOLEN JA MONNINLINJAN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 kpl
92 LOGISTIIKKAKESKUSALUEEN JA MONNIN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA
93 OITIN KALLIONTIEN JA SAVELANTIEN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 kpl
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.