Yleinen

Kunnanhallituksen päätökset 28.1.2020

Hausjärven kunnanhallitus 28.1.2020:

  • merkitsi tiedoksi verotulojen ja valtionosuuksien tilitykset vuonna 2019 ja vuoden 2019 tilinpäätöksen alustavat tiedot
  • päätti talousarviolainan ottamisesta
  • antoi Hämeen liitolle hyväksynnän tulevaisuuden sote-keskushankehaun käynnistämiseen
  • keskusteli ja linjasi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta
  • nimesi perusturvalautakunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi
  • päätti elintarvikehankintasopimuksen allekirjoittamisesta
  • antoi Päijät-Hämeen liitolle lausunnon Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen sijoittumisesta (vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto)
  • hyväksyi tontin myynnin Monnin Pihonkaarteen alueelta
  • päätti nuorten kesätyöllistymisen tukemisesta.

 

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu osoitteessa: http://kunta2.hausjarvi.fi/ .


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.