Yleinen

Kunnanhallituksen päätökset 1.10.2019

Hausjärven kunnanhallitus 1.10.2019:

  • päätti vanhojen kaavahankkeiden lopettamisesta Monnissa
  • antoi lausunnon Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022
  • antoi lausunnon Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle avosairaanhoidon henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelmasta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022
  • päätti käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa
  • päätti panna kunnanvaltuuston 17.9.2019 tekemät päätökset täytäntöön

Pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://kunta2.hausjarvi.fi/


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.