Yleinen

RYTTYLÄN KOULUTYÖMAAN TIEDOTE

Ensi viikolla aloitetaan työmaalla lämpökaivojen poraukset. Kaivoja porataan 28 kpl. Poraussyvyys on 300 m. Työn arvioitu kestoaika on n. kaksi kuukautta. Työaika päivittäin on klo 7:00 – 22:00, viikoittain ma – la. Työstä aiheutuu jonkun verran äänihaittaa. Kaikenkaikkiaan haitat ympäristölle ovat paljon pienemmät kuin paalutuksessa. Porausliete johdetaan kivituhkakonttiin ja siitä edelleen separointi/selkeytyskonttiin. Selkeytyskontista puhdistettu vesi pumpataan Koulutien sivuojaan, josta se laskee edelleen Punkanjokeen. Veteen voi jäädä kalliosta irtoavaa väriainetta, jonka väri vaihtelee harmaasta punaiseen. Aiemmin tehdyn koeporauksen ko. vesi oli harmaata. Kontteihin siivilöity liete viedään tontilta pois ennalta sovittuun kaatopaikkaan. Tämä tiedoite laitetaan Hausjärven kunnan kotisivuille kohtaan ajankohtaista.

 

23.10.2019 Ryttylä

Lehto Tilat Oy

Jorma Hiekkanen, vast.mestari

040 7732086


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.