Hausjärven yläaste Ylä-aste

Koulutoimi tiedottaa

OPETUSTOIMI TIEDOTTAA                                                                                                                   7.8.2020

Koulukäynti alkaa kesälomien jälkeen 11.8.2020 koulujen ilmoittamien aikataulujen mukaisesti. Esi- ja perusopetus sekä lukio aloittavat syksyn lähiopetuksessa. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan valtionhallinnosta annetut ohjeistukset. Koulujen toimintaympäristöt eroavat toisistaan. Koulut laativat koulukohtaisen ohjeistuksen, jotka käydään oppilaiden kanssa läpi ensimmäisen koulupäivän aikana. Alle on kerätty muutamia tärkeitä yleisohjeita.

Koronatartuntojen ennaltaehkäisy

  • Lievästikään sairaan lapsen tai nuoren ei pidä tulla kouluun. Jos oppilas sairastuu päivän aikana, oireinen oppilas siirretään erilliseen tilaan odottamaan ja huoltajaan ollaan yhteydessä. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
  • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla myös kouluun tullessa, sieltä lähtiessä ja kotiin tullessa. Käsihygieniaan kiinnitetään erityisesti huomiota ruokailun yhteydessä.
  • Lapsia ja nuoria ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
  • Kouluja siivotaan tehostetusti.

Kontaktien määrän minimointi

  • Tarvittaessa muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Saattoliikenteestä pienempien oppilaiden osalta koulut tiedottavat itsenäisesti.
  • Toiminnassa minimoidaan tarpeettomien kontaktien määrää ryhmien välillä. Hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Riskiryhmään kuuluvat oppilaat

  • Riskiryhmään kuuluvan oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslain 18 §:n mukaan toisin. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Opetusjärjestelyt suunnitellaan koulun kanssa siten, että lapsen oikeuden oppimiseen rajoittaminen on tarkkarajaista, tarkoituksenmukaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista.

 

Joonas Riihimäki

sivistysjohtaja

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.