Alakoulut Eskon koulu Hausjärven yläaste Monnin koulu Oitin koulu Päivähoito ja koulutus Ryttylän koulu

Kouluhyvinvointikysely

Kaikissa Hausjärven peruskouluissa toteutetaan kevään 2019 aikana kouluhyvinvointikysely huoltajille. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kunnan kouluista huoltajien näkökulmasta. Kysely toteutetaan kunnan sivistystoimen työnä. Kysymyksien laadinnassa on hyödynnetty kouluterveyskyselyä. Kyselyn tuloksia käydään läpi koko kunnan sekä yksittäisten koulujen osalta. Saatuja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisen suunnittelussa. Kyselyssä on huomioitu vastaajien yksityisyyden suoja.

Kysely toteutetaan Webropol -työkalun avulla. Linkki kyselyyn on lähetetty huoltajille Wilma -järjestelmän kautta. Vastausaika on 17.4.- 3.5.2019.

Joonas Riihimäki
sivistysjohtajaOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.