Harry Potter -lauantai kirjastolla 23.2.

Harry Potter -lauantai Hausjärven pääkirjasto, 23. helmikuuta klo 10.00-13.30 Tule selvittämään mihin tupaan kuulut, etsimään koulun kadonneita esineitä ja kurkistamaan mitä tapahtuu taikajuomien luokkahuoneessa. Luvassa myös taikasauvojen askartelupaja (alle 7-vuotiaat aikuisen seurassa). Voit halutessasi pukeutua teeman mukaisesti! Tervetuloa!  

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa, Seepsula Oy, Erkylän kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 10 myöntänyt Seepsula Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 8 koskien pohjaveden tarkkailua. Seepsula Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Erkylän kylässä tilalla Huhtainnummi RN:o 1:556. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineisten tuonti, Rudus Oy, Karhi

JULKIPANOKUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 12 seuraavan päätöksen: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista hakemusta koskeva päätös, joka koskee Rudus Oy:n Karhin tuotantoalueella (RN:o 4:54) sijaitsevan murskaus- ja vesiseulontalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 2 muuttamista. Muutos koskee alueelle tuotavia maa-aineksia. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa Rudus Oy, Karhin kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 11 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 14 koskien alueelle tuotavia maa-aineksia. Rudus Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Karhin kylässä kiinteistöllä 086-406-4-54. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, … Lue lisää

Meluilmoitus, Endurokilpailut 23.2.2019

YL 18/2019 KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella Eerinpellon ympäristössä 23.2.2019 järjestettävää Endurosprint-kilpailua. Enduroreitti kulkee kiinteistöillä 86-411-2-27, 86-411-1-62 ja 86-411-1-17. Tapahtuma-aika on lauantaina 23.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 200 enduromoottoripyörää. Asiakirjat ovat nähtävillä … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksesta

YL 180/2018   Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 20 seuraavan päätöksen: Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupa myönnettiin eläinsuojalle Hausjärven kunnan Hietoisten kylässä RN:o 1:317 osoitteessa Poukama 26. Ympäristölupaa haettiin vasikkajuottamolle ja naudanlihan tuotannolle. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Hausjärven kunta kartoittaa vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden liittymättömiä kiinteistöjä

Hausjärven kunta kartoittaa vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden liittymättömiä kiinteistöjä. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kunnanvaltuuston päätöksellä (Kvalt 148 §, 20.12.2005) hyväksytty koskemaan kunnan asemakaavoitettuja alueita. Vesiosuuskuntien toiminta-alueet kunnanvaltuusto on vahvistanut seuraavasti: Pursijärven vesiosuuskunta (Kvalt 82 §, 28.8.2007) (laajennus Kvalt 36 … Lue lisää