Kuulutus meluilmoituksesta

18.4.2019 YL 85/2019 KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Maitoisten Juhannusseurat 2019 järjestelytoimikunta on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärvellä Maitoisten leirikeskuksessa (os. Maitoistentie 471, Oitti) 21.6.–22.6.2019 pidettäviä juhannusseuroja. Kaiuttimien käyttöaika on juhannusaattona 21.6.2019 klo 17.00–23.00 ja juhannuspäivänä 22.6.2019 klo 10.00–18.00. Lisäksi äänentoistolaitteiden lyhytkestoista testausta ja säätöä suoritetaan maanantain 17.6. ja torstain 20.6. välisenä aikana klo 10-19 sekä … Lue lisää

Riihimäki-ralli 25.5.2019

Päätös teiden sulkemiseksi nopeuskilpailun ajaksi. Lue tarkemmin oheisista linkeistä. Suljettavat tiet ja sulkuajat EK-kartat EKt valitusosoitus

Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Hämeen Kuljetus Oy, Turkhauta

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.4.2019 § 40 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Turkhaudan kylään kiinteistöille 086-419-2-107, 086-419-2-45 ja 086-419-2-113. Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen … Lue lisää

Ilmoitus tien katkaisusta Haminan silta 8.4.2019 alkaen

Haminankyläntie katkaistaan liikenteeltä Haminan sillan kohdalla korjaustöiden ajaksi maanantaina 8.4.2019. Arvioitu ajankohta liikenteelle avaamiselle on 5.7.2019. Kevytliikenne pääsee kulkemaan työmaan läpi sulkuaikana Kartta liikennejärjestelyistä ja ELY:n tiedote asiasta:   Ilmoitus tien katkaisu U-2521 Haminen silta Hausjärvi 8.4.-5.7.2019-1    

Hyvinvoinnin kehittämistavoitteet jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2019-2021

Kuntastrategian toteuttaminen on matkantekoa kohti yhdessä asetettuja päämääriä. Hausjärven kuntastrategiassa määritellään suuntaviivat kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan liittyvien palvelujen ja painopisteiden osalta tuleville vuosille. Hyvinvointitoimikunta on yhteistyössä lautakuntien kanssa valmistellut laajan hyvinvointikertomuksen jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2019-2021 (Kvalt §79 6.11.2018). Hyvinvointitoimikuntaan kuuluvat kunnanhallituksen nimeäminä Päivi Pottonen (pj.), Erkki Pokkinen, Jarkko Stråhle ja Mika Ågren sekä hallintosuunnittelija … Lue lisää

Hausjärven kunta kartoittaa vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden liittymättömiä kiinteistöjä

Hausjärven kunta kartoittaa vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden liittymättömiä kiinteistöjä. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kunnanvaltuuston päätöksellä (Kvalt 148 §, 20.12.2005) hyväksytty koskemaan kunnan asemakaavoitettuja alueita. Vesiosuuskuntien toiminta-alueet kunnanvaltuusto on vahvistanut seuraavasti: Pursijärven vesiosuuskunta (Kvalt 82 §, 28.8.2007) (laajennus Kvalt 36 … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

dnro 520/2017 JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.11.2018 §86 seuraavan päätöksen: Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura ry:lle, Hyvinkään Reserviupseerit ry:lle sekä Hyvinkään Reserviläiset ry:lle myönnettiin ympäristölupa Hyvinkään ampumaradalle kiinteistölle 86-401-1-619 . Päätöksen antopäivä on 28.11.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Rakennusjärjestyksen uusiminen: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakennusjärjestyksen uusiminen Hausjärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.12.2010. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen. Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset. Hausjärven kunnanhallitus on 30.10.2018 252 § päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta … Lue lisää