Julkipanokuulutus meluilmoituspäätöksestä

21.5.2019 YL 85/2019 Ympäristötarkastaja on tehnyt 21.5.2019 viranhaltijapäätöksen Maitoisten Juhannusseurat 2019 järjestelytoimikunnan (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry) ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Maitoisten leirikeskuksessa (os. Maitoistentie 471) 21. – 22.6.2019 pidettäviä juhannusseuroja. Päätöksen antopäivä on 23.5.2019, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 23.5. – 24.6.2019 Hausjärven kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, … Lue lisää

Yksityistieavustukset vuodelta 2018

  Yksityistielain 85 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2018 toiminnasta tulee toimittaa 28.6.2019 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Tekninen lautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittavan lomakkeen saa tarvittaessa myös kunnan palvelupisteestä em. osoitteesta tai tilaamalla puhelimitse 019 758 6812 (Aki Ranta). Lomake myös tästä linkistä:  tieavustushakemus 2019 Avustukset käsitellään teknisen lautakunnan elokuun … Lue lisää

Ilmoitus tien katkaisusta Haminan silta 8.4.2019 alkaen

Haminankyläntie katkaistaan liikenteeltä Haminan sillan kohdalla korjaustöiden ajaksi maanantaina 8.4.2019. Arvioitu ajankohta liikenteelle avaamiselle on 5.7.2019. Kevytliikenne pääsee kulkemaan työmaan läpi sulkuaikana Kartta liikennejärjestelyistä ja ELY:n tiedote asiasta:   Ilmoitus tien katkaisu U-2521 Haminen silta Hausjärvi 8.4.-5.7.2019-1    

Hyvinvoinnin kehittämistavoitteet jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2019-2021

Kuntastrategian toteuttaminen on matkantekoa kohti yhdessä asetettuja päämääriä. Hausjärven kuntastrategiassa määritellään suuntaviivat kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan liittyvien palvelujen ja painopisteiden osalta tuleville vuosille. Hyvinvointitoimikunta on yhteistyössä lautakuntien kanssa valmistellut laajan hyvinvointikertomuksen jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2019-2021 (Kvalt §79 6.11.2018). Hyvinvointitoimikuntaan kuuluvat kunnanhallituksen nimeäminä Päivi Pottonen (pj.), Erkki Pokkinen, Jarkko Stråhle ja Mika Ågren sekä hallintosuunnittelija … Lue lisää

Hausjärven kunta kartoittaa vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden liittymättömiä kiinteistöjä

Hausjärven kunta kartoittaa vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueiden liittymättömiä kiinteistöjä. Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on kunnanvaltuuston päätöksellä (Kvalt 148 §, 20.12.2005) hyväksytty koskemaan kunnan asemakaavoitettuja alueita. Vesiosuuskuntien toiminta-alueet kunnanvaltuusto on vahvistanut seuraavasti: Pursijärven vesiosuuskunta (Kvalt 82 §, 28.8.2007) (laajennus Kvalt 36 … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

dnro 520/2017 JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.11.2018 §86 seuraavan päätöksen: Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura ry:lle, Hyvinkään Reserviupseerit ry:lle sekä Hyvinkään Reserviläiset ry:lle myönnettiin ympäristölupa Hyvinkään ampumaradalle kiinteistölle 86-401-1-619 . Päätöksen antopäivä on 28.11.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Rakennusjärjestyksen uusiminen: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakennusjärjestyksen uusiminen Hausjärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.12.2010. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen. Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset. Hausjärven kunnanhallitus on 30.10.2018 252 § päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta … Lue lisää

Ryttylän koulun keskustelutilaisuuden 8.10. kysymyksiä ja vastauksia

Ryttylän koulun keskustelutilaisuus 8.11.2018 Ryttylässä Ennakkokysymyksiä Ryttylän kouluhankkeesta Kysymys 1: Onko olemassa varasuunnitelmaa jos tarjouskilpailu ei tuotakaan toivottua tulosta? Vastaus: Tekninen lautakunta, valtuusto ratkaisee miten edetään, jos tarjouskilpailussa ei saada hankkeelle toteuttajaa. Kysymys 2: Mikä on tarjouskilpailussa laatupisteiden suhde hintapisteisiin? Vastaus: Suhde on 50/50. Kysymys 3: Kun tarjouskilpailun voittaja on selvillä ja koulun suunnitelmat etenevät, … Lue lisää