Yleinen

Kehittämistä, osaamisen vahvistamista ja verkostoitumista toimistopalveluissa

Hausjärven, Lopen ja Kärkölän kuntien sekä Riihimäen kaupungin toimistopalveluissa on käynnistynyt syyskuussa kehittämisen yhteishanke koulutuskumppani Hyria koulutus Oy:n kanssa.
Yhteishankkeessa on mukana parikymmentä kuntien ja kaupungin toimistotyöntekijää eri toimialoilta.

Toimistopalveluissa tehtävän kehittämisen tarkoituksena on:

  • vahvistaa työmenetelmiä,
  • sujuvoittaa työkäytänteitä sekä –prosesseja,
  • lisätä ennestään aktiivista tiimityötä,
  • antaa työkaluja itsensä johtamiseen ja  työelämäbalanssin saavuttamiseen sekä
  • luoda vahva ammatillinen verkosto lähialueen toimistopalveluhenkilöstön välille.

Koulutukseen sisältyy yhteisvalmennuksia kehittämisen aihekokonaisuuksista sekä omassa työssä toteutettava kehittämishanke. Kehittämishankkeen ydinajatuksena on laadukkaiden kuntapalveluiden sujuvoittaminen sekä oman työn toimintamallien tarkastelu ja kehittäminen. Kehittämistä toteutetaan omassa työssä arjen työtehtävien rinnalla.

Kehittämisklinikalla työskennellään oman kehittämistyön parissa.
Ohjaamassa Sanna Luotonen Hyria koulutus

 

Yhteisvalmennuksissa kehittämisen aihepiirejä käsittelemässä.

Koulutuksen aikana keskitytään myös työhyvinvointiin ja työelämäbalanssiin asiantuntijatyön näkökulmasta. Työskentelyä toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisin Hyrian kouluttajien valmentamina sekä organisaatioissa työpaikkaohjaajien tukemina.

Lisäksi yhteishankkeen aikana toteutetaan kuntavierailu Jämsään.
Jämsän kaupungissa on tehty laaja toimistopalveluiden uudistaminen viime vuosien aikana, josta pääsemme kuulemaan vierailun aikana.
Kuntavierailu toteutetaan ajanhengen mukaisesti etävierailuna.

Yhteiskehittämishankkeen tuloksista saamme kuulla keväällä 2021, jolloin hanke päättyy ja kehittämishankkeet valmistuvat.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.