Teuron- ja Puujoen alueella luodaan työkalupakki maa- ja metsätalouden vesienhallintaan – JUUREVA-hanke

Vanajavesikeskus ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema toteuttavat yhteistyössä hankkeen Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueen vesienhallinnan parantamiseksi. JUUREVA-hankkeen tavoitteena on juurruttaa vesienhallinnan keinoja osaksi viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesialueiden omistajien toimintaa Hollolan Hämeenkosken, Kärkölän, Hausjärven ja Janakkalan alueilla. Parhaista vesienhallintatoimista hyötyvät sekä viljelijä, metsänomistaja, vesistöt, ilmasto että muu ympäristö. Hanke saa rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön ja … Lue lisää

Kuulutus maastoliikennelupapäätöksestä, Riihimäen moottoripyöräkerho Kahvakopla ry

KUULUTUS MAASTOLIIKENNELUPAPÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.6.2021 (§ 50) myöntänyt Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Karhin kylässä kiinteistöillä 86-406-5-42 ja 86-406-5-26. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä kuulutusajan 15.6. – 22.7.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen … Lue lisää

Kuulutus jälkitarkkailua koskevasta päätöksestä, Mommilan Erämiehet ry

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 64 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ  Ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.6.2021 (§ 49) tehnyt seuraavan päätöksen: Mommilan Erämiehet ry:n suunnitelma hyväksytään, Kakarlammin ampumaradan ympäristön tilaa tulee seurata pääosin toimitetun jälkitarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä kuulutusajan 15.6. – 22.7.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tiedoksisaannin katsotaan … Lue lisää

Vanajavesikeskuksen JUUREVA-hanke starttaa

Vesienhallinnan työkalupakki Teuronjoen ja Puujoen alueelle Vanajavesikeskus ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema toteuttavat yhteistyössä hankkeen Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueen vesienhallinnan parantamiseksi. JUUREVA-hankkeen tavoitteena on juurruttaa vesienhallinnan keinoja osaksi viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesialueiden omistajien toimintaa Hollolan Hämeenkosken, Kärkölän, Hausjärven ja Janakkalan alueilla. Parhaista vesienhallintatoimista hyötyvät sekä viljelijä, metsänomistaja, vesistöt, ilmasto että muu ympäristö.   … Lue lisää

Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Kansanlähetyspäivät, Ryttylä

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee Kansanlähetysopiston alueella Ryttylässä 2.-4.7.2021 järjestettäviä Kansanlähetyspäiviä. Torstaina 1.7. alueella suoritetaan äänentoistojärjestelmän lyhyitä testejä. Varsinainen tapahtuma ajoittuu 2.7. – 4.7. väliselle ajalle. Perjantaina 2.7. tapahtuma-aika on klo 12.00 – 00.00, lauantaina 3.7. klo … Lue lisää

Kuulutus meluilmoituksesta (YSL 118 §), Erkylänlukot, näytösajo-tapahtuma

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Hyvinkään Moottorikerho ry on jättänyt Hausjärven kuntaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.  Ilmoitus koskee Hausjärven kunnan Erkylänlukot-alueella 28. – 29.8.2021 järjestettävää Vanhojen moottoripyörien näytösajo –tapahtumaa. Tapahtuma-aika on lauantaista sunnuntaihin klo 9.30 – 18.00. Tapahtumaan osallistuu 80-120 kpl mopoja ja moottoripyöriä. Tämä kuulutus asiakirjoineen pidetään yleisesti nähtävillä Hausjärven … Lue lisää

Hausjärven kunnan asukkaille palstaviljelyä!

Hausjärven kunnan peltoalueelle Torholanlammin rantaan on rakennettu viljelypalsta Hausjärven kunnan asukkaiden käyttöön. Viljelypalstat vuokrataan maksutta Hausjärven kunnan asukkaan käyttöön kasvukausi kerrallaan. Viljelypalstan hoidosta ja vuokrauksesta vastaa Hausjärven 4H-yhdistys. Lisätietoa viljelypalstojen käytöstä ja hakulomake löytyy 4h-yhdistyksen kotisivuilta (https://hausjarvi.4h.fi/) Tiedustelut: Hausjärven 4H-yhdistys Päivi Kokki päivi.kokki@4h.fi 050-572 6082

Tiivistelmä voimaan tulleista jätehuoltomääräyksistä

  Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.4.2020 alkaen jätelautakunta Kolmenkierron alueella. Jätehuoltomääräyksiä koskien on julkaistu tiivistelmä, jossa on muun muassa annettu yleistä tietoa jätehuollon järjestämisestä. Tiivistelmä löytyy myös jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilta: https://www.kolmenkierto.fi/asiointi/jatehuoltomaaraykset/ Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä