Ympäristölupapäätös, betonituotetehtaan toiminnan muuttaminen, Fescon Oy

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 (§ 42) tehnyt seuraavan päätöksen: Fescon Oy:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen lupa betonituotetehtaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen Hausjärven kunnan Erkylän kylän kiinteistöllä Fescon 86-401-1-1003. Toiminnalle myönnettiin ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.   Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä kuulutusajan 19.4. – 26.5.2021 Hausjärven kunnan … Lue lisää

Maa-aineslupapäätös, Betoni Center Oy, Ryttylä

KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ YL 95/2021         Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 (§ 30) tehnyt seuraavan päätöksen: Betoni Center Oy:lle myönnetään maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Hausjärven kunnan Ryttylän kylän kiinteistöille Rakennussora Hausjärvi 86-414-1-1319 ja Mäki-Lähteelä 86-414-1-955. Hakijalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus … Lue lisää

Tiivistelmä voimaan tulleista jätehuoltomääräyksistä

  Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.4.2020 alkaen jätelautakunta Kolmenkierron alueella. Jätehuoltomääräyksiä koskien on julkaistu tiivistelmä, jossa on muun muassa annettu yleistä tietoa jätehuollon järjestämisestä. Tiivistelmä löytyy myös jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilta: https://www.kolmenkierto.fi/asiointi/jatehuoltomaaraykset/ Tiivistelmä jätehuoltomääräyksistä

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5.9.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 57 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 58 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / HÄMEEN KULJETUS OY / TURKHAUTA – 59 LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN NIEMISEN SORA OY/TORHOLA – 60 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VASIKKAJUOTTAMO JA NAUDANLIHAN TUOTANTO – 61 LAUSUNTOPYYNTÖ OITIN VALU OY:N YMPÄRISTÖLUPAÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 1 … Lue lisää

Jätevesineuvontaa kesätapahtumissa

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) pitää kesän aikana jätevesiasioiden neuvontapisteitä kesätapahtumissa Pirkanmaalla ja Hämeessä. Neuvontaa saa myös puhelimessa tai sähköpostilla ilmaiseksi syksyyn saakka. Jätevesineuvontaa kesätapahtumissa

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 6.6.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 46 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 47 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 48 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / AHJOLAN AMPUMARATA 2 kpl 49 HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJE 1 kpl 50 RANTA-ASEMAKAAVOITUS KOSKIEN HAUSJÄRVEN SYVÄNOJAN KYLÄN TILAA HONKARANTA RNO 1:107 2 kpl 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET – 52 AJANKOHTAISET FORTUM WASTE SOLUTIONS … Lue lisää

Ohjeita vieraslajien torjumiseen, jättipalsami ja jättiputki

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Liitteenä ELY-keskuksen ohjeet jättipalsamin ja jättiputken tunnistamiseksi ja torjumiseksi. Vieraslajihavainnot on aina hyvä ilmoittaa vieraslajiportaaliin osoitteessa vieraslajit.fi. Sivustolla on myös hyvät ohjeet eri vieraslajien tunnistamiseksi ja hävittämiseksi.  Vieraslajilain (1709/2015) 3 §:n nojalla vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää … Lue lisää