Julkipanokuulutus, maa-aineslupa, Seepsula Oy, Erkylän kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 10 myöntänyt Seepsula Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 8 koskien pohjaveden tarkkailua. Seepsula Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Erkylän kylässä tilalla Huhtainnummi RN:o 1:556. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineisten tuonti, Rudus Oy, Karhi

JULKIPANOKUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 12 seuraavan päätöksen: Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista hakemusta koskeva päätös, joka koskee Rudus Oy:n Karhin tuotantoalueella (RN:o 4:54) sijaitsevan murskaus- ja vesiseulontalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 2 muuttamista. Muutos koskee alueelle tuotavia maa-aineksia. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineslupa Rudus Oy, Karhin kylä

JULKIPANOKUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.1.2019 § 11 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen muutoksen lupamääräykseen 14 koskien alueelle tuotavia maa-aineksia. Rudus Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Karhin kylässä kiinteistöllä 086-406-4-54. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, … Lue lisää

Meluilmoitus, Endurokilpailut 23.2.2019

YL 18/2019 KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA Riihimäen Enduroseura ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Puujaan alueella Eerinpellon ympäristössä 23.2.2019 järjestettävää Endurosprint-kilpailua. Enduroreitti kulkee kiinteistöillä 86-411-2-27, 86-411-1-62 ja 86-411-1-17. Tapahtuma-aika on lauantaina 23.2. klo 7.00 – 18.00. Moottoripyörien katsastus alkaa klo 7.00 ja kilpailu klo 9.00. Tapahtumaan osallistuu korkeintaan 200 enduromoottoripyörää. Asiakirjat ovat nähtävillä … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksesta

YL 180/2018   Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 20 seuraavan päätöksen: Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupa myönnettiin eläinsuojalle Hausjärven kunnan Hietoisten kylässä RN:o 1:317 osoitteessa Poukama 26. Ympäristölupaa haettiin vasikkajuottamolle ja naudanlihan tuotannolle. Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa

KUULUTUS Vaasan hallinto-oikeus on antanut 20.12.2018 päätöksen koskien Ekokem-Palvelu Oy:n (nykyisin Fortum Environmental Construction Oy) tekemää valitusta ympäristölupa-asiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Ekokem-Palvelu Oy:lle ympäristöluvan, jonka ympäristölupamääräyksiin Ekokem-Palvelu Oy on hakenut muutosta. Hallinto-oikeus on yhtiön valituksen osin hyväksyen muuttanut aluehallintoviraston lupamääräyksiä koskien muun muassa kaatopaikan varusteita ja rakenteita, jätteiden vastaanottoa ja hyödyntämistä sekä pölyjen hallintasuunnitelmaa. … Lue lisää

Lupa-hakemus maa-aineisten ottamiseen, Monni

YL 234/2018 KUULUTUS ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

dnro 520/2017 JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.11.2018 §86 seuraavan päätöksen: Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura ry:lle, Hyvinkään Reserviupseerit ry:lle sekä Hyvinkään Reserviläiset ry:lle myönnettiin ympäristölupa Hyvinkään ampumaradalle kiinteistölle 86-401-1-619 . Päätöksen antopäivä on 28.11.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5.9.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 57 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 58 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / HÄMEEN KULJETUS OY / TURKHAUTA – 59 LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN NIEMISEN SORA OY/TORHOLA – 60 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VASIKKAJUOTTAMO JA NAUDANLIHAN TUOTANTO – 61 LAUSUNTOPYYNTÖ OITIN VALU OY:N YMPÄRISTÖLUPAÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 1 … Lue lisää