Ryttylän neuvola muuttaa

Ryttylän neuvola muuttaa Ryttylän kylätalolle, uusi osoite 30.9.2019 alkaen on: Kulmatie 14, 12310 Ryttylä.

Varaa näkyvyyttä Parhaat Palat 2020 esitteestä

Riihimäen, Lopen, Janakkalan, Hausjärven ja Hattulan seudun matkailu esitellään näyttävänä ja tyylikkäänä esitteenä. Matkailuesite ilmestyy tammikuussa 2020 noin 56 sivun laajuisena kokonaisuutena. Mukana on mm. nähtävyyksiä, tapahtumia, aktiviteetteja, ostospaikkoja, kahvila-, ravintola ja majoituskohteita. Yleisen matkailuinfon lisäksi esitteeseen myydään näkyvyyttä kuntien alan toimijoille kunnittain jaoteltuna. Esitteen painos on 15 000 kpl ja sitä on jaossa seudun … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 17.9.2019 § 58 hyväksynyt Oitin kylän Niittylän ranta-asemakaavan. Asemakaavalla muodostuu korttelit 1-4 ja niihin liittyvät lähivirkistys-, yhdyskuntateknisen huollon-, energiahuollon-, sekä maa- ja metsätalousalueet.   25.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS  

Jätehuollon hakemukset nyt myös sähköisesti

Jätelautakunta Kolmenkierto on ottanut käyttöön sähköiset hakemukset. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä ja jätteenkuljetuksen määräaikaista keskeyttämistä voi hakea sähköisellä lomakkeella. Lomakkeet ja ohjeet: https://www.kolmenkierto.fi/asiointi/jatteenkuljetuksen-keskeyttaminen/ https://www.kolmenkierto.fi/asiointi/jateastian-pidennetty-tyhjennysvali/

Uimalippuja ikäihmisille

Hausjärven kunta tukee tänäkin vuonna ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia. Hakijoita oli kaiken kaikkiaan 206 ja kaikille myönnettiin 10 kerran sarjalippu valitsemaansa uimahalliin.       Voit noutaa liput valitsemastasi uimahallista lokakuun loppuun mennessä nimeäsi vastaan. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi sekä maksamaan rannekepantti (5€), mikäli sinulla ei ole sitä. Lisätietoja saa liikuntatoimistosta 040 330 6780 tai jari.kovanen@hausjarvi.fi

Vanhojen kaavoitushankkeiden lopettaminen

  HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN Hausjärven kunnanhallitus on 10.9.2019 § 187 päättänyt lopettaa seuraavat vanhat asemakaavahankkeet: – Oitin Huvilammen pohjoispuolen yritysalueen K 305, 318, 324, 325, 326  ja 346 asemakaavamuutoksen laadinnan -Oitin Töytynmäen ja Vanhan Valtatien varren K 321, 330-337, 340-342 ja 353 asemakaavamuutoksen laadinnan   18.9.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Valtuuston päätökset 17.9.2019

Hausjärven kunnanvaltuusto 17.9.2019 hyväksyi vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman vuosille 2019-2023 totesi Kari Masalinin 6.11.2018 tekemän ikäluokkien pienenemistä koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi merkitsi tiedoksi kansalaisjärjestöjen esityksen kiinteistöveron muuttamisesta ja velvoitti kunnanhallituksen selvittämään yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron vaihtoehtoja merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-heinäkuulta 2019 ja osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 hyväksyi Oitin Niittylän ranta-asemakaavan ehdotuksen myönsi välirahoituksen Mommilanjärven soutelu ry:n Mosake-hankkeelle. … Lue lisää

Kuntalaiskysely valokuituverkon rakentamista koskien

Hyvä kuntalainen / yrittäjä Hausjärven kunta selvittää alueensa nettiyhteystarpeita mahdollista valokuiturakentamista koskien. Selvityksen tueksi kaipaamme mielipidettäsi tämän hetken tilanteestasi. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin 4.10.19 mennessä autat tarvekartoituksessa. Monniin on rakennettu Kuitu16 osuuskunnan toimesta valokuituverkko, joten se rajataan kyselyn ulkopuolelle. Valokuitu tarjoaa tasaisen ja vakaan nettiyhteyden vaativaankin tarpeeseen. Se on ylivoimainen nopeudeltaan ja tiedon määrän käsittelykyvyltään. Valokuitu on … Lue lisää