Valtuuston päätökset 4.6.2019

Hausjärven kunnanvaltuusto 4.6.2019: vahvisti Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen merkitsi tiedokseen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyi kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet myönsi lainanottovaltuudet kunnanhallitukselle hyväksyi muutetun hallintosäännön valitsi uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan valitsi kunnan ehdokkaat Kiertokapula Oy:n hallitukseen hyväksyi Oitin Kalliontien ja Savelantien osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen   … Lue lisää

Tekojen Torilla kehittämistekoja Hausjärven kunnasta

Ihmeitä tehdään tekemällä! Hausjärven kunnassa kehittäminen ja parempi kuntatyö ovat nousseet hankkeiden ja kehittämistekojen myötä strategiseksi toimintatavaksi. Kunnastamme on ilmoitettu jo viisi vaikutuksellista käytäntöä Kuntekon Tekojen Torille ja lisää seuraa syksyn aikana! ”Kehittäminen näyttäytyy arjen toimintatapojen uudistamisella jatkuvan muutoksen alla olevassa toimintaympäristössä. Yhdessä tekemällä olemme vahvoja!”  iloitsee henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa. Tekojen Torille pääset linkistä: https://www.kunteko.fi/etsi/kunta/086 … Lue lisää

Keikkalaiseksi kotihoitoon

Hei sinä lähihoitaja! Tule keikkalaiseksi Hausjärven kunnan kotihoitoon kesäksi. Otathan yhteyttä kotipalvelunohjaaja Leena Ollilaan 019 758 6660. Soittaa voit vaikka heti!

Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2018 tilinpäätökseen

Valtuuston kokouksessa 4.6.2019 klo 18 annettu kunnanjohtajan katsaus: Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Kuntien talous heikkeni viime vuonna ja Kuntaliitto varoittaakin jo kuntatalouden kriisistä. Tulos painui vuonna 2018 miinusmerkkiseksi 196 kunnassa eli noin kahdessa kolmasosassa, kun vuotta aiemmin negatiivisia tuloksia oli 55 kunnassa. Myös Hausjärven kunnan tilinpäätös painui miinukselle! Kuntien tulot ovat laskussa ja menot … Lue lisää

Kunnanjohtajamme puhe puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2019

Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen oli kutsuttuna puhujana Pohjois-Uusimaan Perinnealueen sotiemme Veteraaneille 4.6.2019. Uudenmaan Sotaveteraanipiirin alueella on sovittu, että piiri jaetaan neljään sotiemme 1939-1945 perinneyhdistyksen alueeseen. Pohjois-Uusimaan alueeseen kuuluvat Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi. Suomi on puolustamisen arvoinen maa! Arvoisat Pohjois-Uusimaan perinnealueen sotiemme veteraanit, puolisot, lesket ja muut läsnäolijat Kiitokset kutsusta tulla viettämään kanssanne lippujuhlan … Lue lisää

Outi Ahola kirjoitti Hausjärven lukion parhaat tulokset

Hausjärven lukiosta valmistuu 17 ylioppilasta lauantaina 1.6.2019. Heistä parhaat tulokset on tänä keväänä kirjoittanut Outi Ahola. Tuleva ylioppilas juhlii lauantaina kotonaan sukulaisten ja muiden läheisten kanssa, illalla mahdollisesti myös muiden juuri valmistuneiden ylioppilaiden kanssa. Outin lukiovalintaan vaikutti ensisijaisesti Hausjärven lukion henkilökohtainen opetus, tuttu ympäristö ja lyhyt koulumatka. Valintaa helpotti se, että myös hänen isänsä ja … Lue lisää

Ryttylän koulun urakkasopimus allekirjoitettu

Urakkasopimus Ryttylän koulun rakentamisesta on allekirjoitettu Lehto Tilat Oy:n kanssa perjantaina 24.5.2019. Urakoitsija järjestää hankkeen esittelytilaisuuden elokuussa. Uusi koulu valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Paavo Vuori P. 019 758 6810

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040

Hämeen maakuntavaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti maakuntakaava 2040 on luonteeltaan mahdollistava ja kasvua tukeva, ja sillä on vahva kytkentä elinkeinoihin. Kaavassa varaudutaan myös kasvuun siten, että Kanta-Hämeessä olisi 20 vuoden kuluttua runsaat 3000 asukasta enemmän kuin nyt. Maakuntakaavan tarkoituksena on mahdollistaa maakunnan asukkaille hyvä elinympäristö ja palvelut. Se antaa yrityksille mahdollisuuden toimia ja kehittää omaa … Lue lisää

Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.4.2019 § 40 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Turkhaudan kylään kiinteistöille 086-419-2-107, 086-419-2-45 ja 086-419-2-113. Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta eikä ympäristönsuojelulain 199 … Lue lisää