Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste osoittaa vahvaa tulosta ja onnistumisia palvelutuotannossa, josta kiitos kuuluu Hausjärven kunnan henkilöstölle. Tämän vuoden talousarvio on 59 000 euroa ylijäämäinen. Kuntaliiton tämänhetkisen verotuloennusteen mukaan verotulot toteutuisivat kuitenkin merkittävästi suurempina kuin talousarvioon on budjetoitu verotuloja, joten vuoden 2021 toteutuma voi nousta huomattavasti talousarviota suuremmaksi. Hausjärven kunnan ylijäämän arvioidaan kasvavan sote-laskelmien perusteella jonkin verran, … Lue lisää

Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen

Hausjärven kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varattu 5 000 euron määräraha nuorten kesätyöllistämisen tukemiseksi. Hausjärven kunta tukee vuosina 1998–2005 syntyneiden nuorten työllistymistä tarjoamalla Hausjärvellä toimivalle työnantajalle työllistämistukea enintään 400 euroa/nuori (Khall 12§ 26.1.2021). Hausjärven kunta myöntää kesätyöllistämistukea hakemusten perusteella vuonna 1998–2005 syntyneen koululaisen tai opiskelijan työllistämiseksi vähintään kolmen viikon ajaksi. Työllistämisajanjakso on 17.5–31.8.2021. Yhdellä työnantajalla … Lue lisää

Hausjärven kunnan kesätyöpaikat kesällä 2021

Hausjärven kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja vuosina 2002 – 2005 -syntyneille nuorille. Kesätyöpaikkoja on tänä vuonna tarjolla kunnan puistojen ja liikunta-alueiden hoidossa, liikuntakerhojen ohjaamisessa sekä siivouspalveluissa yhteensä lähes kolmellekymmenelle nuorelle. Työjaksojen pituudet vaihtelevat kolmesta viiteen viikkoon ja töitä on tarjolla kesäkuusta aina elokuulle. Hakuaikaa Hausjärven kunnan kesätyöpaikkoihin on 28.3.2021 klo 12 saakka. Valinnat tehdään hakemusten ja osin … Lue lisää

Hausjärven kunta noudattaa valtakunnallista ohjeistusta lasten ja nuorten ryhmäharrastuksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat valmistelleet ohjeistuksen, jossa linjataan alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisilla epidemiatasoilla. Lisäksi Kanta-Hämeen pandemiaryhmä on tarkentanut ohjetta kokouksessaan 4.2.2021. Hausjärven kunta on päättänyt 2.2.2021 (linkki), että kunnan hallinnoimissa tiloissa voidaan toteuttaa 3.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä … Lue lisää

Sähly- ja liikuntakerhot jatkuvat helmikuussa

Koronapandemian takia jo muutaman kerran tauolla olleet lasten liikunta- ja sählykerhot jatkuvat taas 8.2. alkaen ympäri Hausjärveä. Liikuntatoimen järjestämät kerhot kokoontuvat Hikiällä, Oitissa ja Ryttylässä aina 11.4. saakka. Liikuntakerhot on tarkoitettu 5-9-vuotiaille tytöille ja pojille. Varusteiksi liikuntakerhoon käy sisäliikunta-asu ja juomapullo. Sählykerhot on jaettu kahteen eri ikäryhmään (6-8 vuotiaat ja 8/9-10 vuotiaat). Varusteiksi tarvitaan sisäliikunta-asu … Lue lisää

Kansalaisopiston lähiopetus jatkuu lasten ja nuorten osalta

Lasten ja nuorten kuvataideryhmän lähiopetus sekä soitonopetuksen yksilöopetus lapsille/nuorille jatkuu keskiviikosta 3.2. alkaen. Opiskelijoita tai heidän huoltajiaan tiedotetaan opetuksen alkamisesta tekstiviestillä. Muiden kurssien lähiopetus on edelleen keskeytettynä 15.2. saakka ja etäopetusta toteutetaan niillä kursseilla, joilla se on mahdollista. Kansalaisopiston toiminta palaa lähiopetukseen heti, kun koronarajoitukset sen mahdollistavat. Hausjärven kansalaisopiston kevätlukukauden lähiopetus päästään aloittamaan aikaisintaan viikolla … Lue lisää

Nuorisotilatoiminta jatkuu 3.2.2021

Keskiviikosta 3.2.2021 alkaen sisällä tapahtuva nuorisotilatoiminta voi jatkua taas. Näin ollen verkkonuorisoillat Discordissa menevät tauolle. Tällä viikolla nuorisotilat poikkeuksellisesti auki: Keskiviikkona 3.2. Ryttylässä: 3.-6.luokkalaiset klo 14-16 7.lk-18v klo 17-19 Torstaina 4.2. Hikiällä: 3.-6.luokkalaiset klo 14-16 7.lk-18v klo 17-19 Perjantaina 5.2. löydät meidät jalkautumassa Oitissa, Hikiällä ja Ryttylässä! Ensi viikosta (vk 6) lähtien palaamme normaaleihin nuorisotilojen … Lue lisää

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistaminen

Hausjärven kunnan hallinnoimissa tiloissa voidaan toteuttaa 3.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai … Lue lisää