Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, varhaiskasvatukseen hakeminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020–2021 vuonna 2014 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetus noudattaa samoja … Lue lisää

Ryttylän Aurinkorannan kunnallistekniset suunnitelmat nähtävänä

Ryttylässä Aurinkorannan kunnallistekniset suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävinä 24.2.- 13.3.2020 Hausjärven kunnanviraston teknisellä osastolla, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Nähtävillä olevat suunnitelmat käsittävät seuraavat kadut: Sulavantie 0 – 249 Aurinkorannantie 0 – 527 Uimalantie 0 – 166 Uimalankuja 0 – 88 Aurinkokaarre 0 – 221 Aurinkorannan polku 0 – 142 Aurinkorannankuja 0 – 243 Kevyenliikenteenväylät J1 … Lue lisää

Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Enduroseura ry

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Vt. ympäristösihteeri on tehnyt 11.2.2020 viranhaltijapäätöksen Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua Hausjärven Puujaan alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 12.2. – 20.3.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla sekä kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Hausjärven kunnan verkkosivuilla 12.2.2020. Tiedoksisaannin … Lue lisää

Avoimet työpaikat

Hausjärven kunnan avoimet työpaikat löydät Kuntarekry.fi-palvelusta, www.kuntarekry.fi hakusanalla Hausjärven kunta.

Hämeen yrittäjien ja Hausjärven kunnan hankinta-aamu

Hämeen yrittäjien ja Hausjärven kunnan hankinta-aamu Hausjärvellä 13.2.2020 klo 8-9. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/tapahtumat/614360-hankinta-aamu-hausjarvella?fbclid=IwAR3GcgF1D2NEsUEPZOW3vVtuOjRg12V-5FR6cybTsKNWyrKRmyb5CAFBrv4

Ikäihmisten sosiaaliohjaajan/palveluohjaajan virka

Hausjärvi on noin 8300 asukkaan vireä kunta hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meiltä on matkaa Riihimäelle n.20 km, Lahteen n. 45 km, Hyvinkäälle n. 26 km ja Hämeenlinnaan n. 50 km. Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi IKÄIHMISTEN SOSIAALIOHJAAJAN / PALVELUOHJAAJAN VIRAN 1.5.2020 LUKIEN Sosiaaliohjaajan tehtävin kuuluu mm. ikäihmisten palveluohjaus, omaishoidon tuen myöntäminen, sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntäminen, vapaaehtoistoiminnan koordinointi … Lue lisää

Sosiaaliohjaajan vakituinen työsuhde

Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi SOSIAALIOHJAAJAN VAKITUISEN TYÖSUHTEEN Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsiperhepalvelujen tiimissä. Työhön kuuluu sosiaalityöntekijän kanssa tehtävää työparityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukainen perhetyö. Lisäksi pääset osallistumaan palvelutarpeen arviontien tekemiseen sekä suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan lapsiperheille tarkoitettuja palveluja. Toivomme hakijalta kokemusta perhesosiaali- ja lastensuojelutyöstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työhön sisältyy tarvittaessa … Lue lisää

Työsuojelurahastolta hankerahoitusta itseohjautuvuuden vahvistamiseen ruoka- ja siivouspalveluissa

Työsuojelurahasto on myöntänyt Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalveluille hankerahoitusta itseohjautuvuuden vahvistamiseen. Hankkeen kokonaisarvo on 10 400 euroa, josta puolet on kunnan omavastuurahoitteista. Hankkeen valmennusyhteistyökumppanina toimii Filosofian Akatemia Oy. Hankeaika on 02/2020-01/2021. Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehityshanke on jatkoa KunTekon (kunta- ja maakunta-alan kehittämisohjelma) itseohjautuvuustyöpajalle, johon Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelut hakivat ja valittiin mukaan syksyllä 2019. Ruoka- ja siivouspalvelujen … Lue lisää