Maa-aineslupahakemus, Fescon Oy, Rutajärvi

KUULUTUS ASIA: Fescon Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §). KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Rutajärven kylä, tila Kärmemäki 86-413-1-144. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottotoiminta, jolle haetaan lupaa toiminnan jatkamiseksi kymmeneksi (10) vuodeksi, 469 000 … Lue lisää

Tuki pientalojen siirtymisestä öljylämmityksestä kaukolämpöön

Adven tuottaa kaukolämpöä pääasiassa kotimaisella bioenergialla useilla eri paikkakunnilla. Kaukolämpö on toimintavarma ja vaivaton lämmitysmuoto ja se sopii erinomaisesti myös omakotitalon lämmitykseen. Kaukolämpö tuodaan kiinteistöön putkia pitkin ja lämpö siirretään kiinteistön lämmitysjärjestelmään lämmönvaihtimien kautta. Jos omistat öljylämmitteisen omakotitalon tai paritalon ja vaihdat vanhan öljylämmitysjärjestelmäsi kaukolämpöön, voit saada jopa 4000€ tukea. Avustuksen öljylämmityksestä luopumiseen myöntää ELY-keskus … Lue lisää

Kunnanhallituksen päätökset 16.9.2020

Hausjärven kunnanhallitus 16.9.2020: antoi lausuntonsa sote-uudistuksen lakiluonnoksesta päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Riihimäen seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman merkitsi tiedoksi työllisyystilanteen ja väestömäärän muutoksen heinäkuussa 2020 ja ehdotti valtuustolle, että valtuusto merkitsee työllisyystilanteen ja väestömäärän tiedokseen merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020 ja ehdotti valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen merkitsi tiedoksi päivitetyn riskirekisterin merkitsi … Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  22.9.2020 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 28.9.2020 klo 12.00 alkaen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Arovuori  

Vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräyskierros Hausjärvellä 17.10.2020

Kiertokapula järjestää vuosittain jokaisen omistajakunnan alueella isomman vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystapahtuman. Keräysaika on jokaisella pisteellä noin 15 minuuttia. Suurista määristä jätteitä on sovittava erikseen soittamalla työnjohtaja Jouni Vallille, puh. 050 406 3330. Jätteitä ei saa tuoda keräyspisteeseen virallisen keräysajan ulkopuolella. Keräystapahtumissa vastaanotetaan vaarallisten jätteiden lisäksi metalliromua. Lisätietoja Kiertokapulan sivuilla. Keräystempauksessa EI vastaanoteta: – asbestia … Lue lisää

Kuulutus maastoliikennelupapäätöksestä, Riihimäen EnduroSeura ry

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 55) myöntänyt Riihimäen EnduroSeura ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.9. – 12.10.2020 välisenä aikana Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) … Lue lisää

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Huhtainnummen Sora Oy

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 51) myöntänyt Huhtainnummen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan soran murskaukseen Hausjärven kunnan Erkylän kylään kiinteistölle Huhtainnummi 86-401-1-556. Toiminnalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus ja … Lue lisää