KOULUTYÖMAAN TIEDOTE

Ensi viikolla aloitetaan työmaalla lämpökaivojen poraukset. Kaivoja porataan 28 kpl. Poraussyvyys on 300 m. Työn arvioitu kestoaika on n. kaksi kuukautta. Työaika päivittäin on klo 7:00 – 22:00, viikoittain ma – la. Työstä aiheutuu jonkun verran äänihaittaa. Kaikenkaikkiaan haitat ympäristölle ovat paljon pienemmät kuin paalutuksessa. Porausliete johdetaan kivituhkakonttiin ja siitä edelleen separointi/selkeytyskonttiin. Selkeytyskontista puhdistettu vesi … Lue lisää

Valokuituverkon rakentaminen

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Valokuituverkon rakentamis-kyselyyn vastattiin 218 kertaa. Vastanneista  44,03% asuu Oitti-Torhola-Pursijärvi alueella,  26,15% asuu Ryttylässä, 26,15% asuu Hikiä-Kirkonkylässä, 3,67% asuu Mommilassa . 73,39% ei koe nykyliittymää riittäväksi ja 60 % ei ole tyytyväinen TV-kuvan laatuun. 73,85% Harkitsi valokuituliittymän hankintaa, jos se olisi mahdollista.   Lisätietoja: Kunnanjohtaja Pekka Määttänen pekka.maattanen@hausjarvi.fi / 019-7586510  

YritysVoimalan pikaneuvontapalvelu 31.10.2019 klo 9.00-12.00 Kunnanvirastolla

Kaipaatko tietoa tai apua koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä, työharjoittelijoista tai onko pätevyyskortit umpeutumassa? Tule kysymään ja juttelemaan eri alojen täydennys- ja rekrytointikoulutuksista ja niiden rahoituksista.    Hyriassa voit suorittaa myös pätevyys- ja korttikoulutuksia (mm. EA, työturva ja tulityö) sekä lyhyitä päivityskoulutuksia vaikka MS Office-ohjelmiin liittyen  (mm. Excel, Word, PowerPoint).  Nähdään torstaina 31.10.2019, voit myös soitella tai … Lue lisää

Tietohallintosuunnittelija

Haemme yhteistyöhenkistä tietohallintohenkilöä vastaamaan Hausjärven kunnan ICT-toiminnan järjestämisestä. Tietohallintosuunnittelija toimii Hallinto- ja sisäiset palvelut -palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksen esimiehenä on talousjohtaja. Olet omatoiminen, innovatiivinen ja vastuuntuntoinen kehittäjä, jolla on näkemystä ICT-toimintaan laaja-alaisesti sekä kyky toteuttaa toimintoja kustannustietoisesti. Tietohallintosuunnittelijan tehtävänä on kunnan tietohallinnon jatkuvuuden ja kehittämisen suunnittelu ja toteutus, digitaalisten palveluprosessien kehittäminen yhdessä toimialojen kanssa sekä tietoliikenneverkkojen ylläpito … Lue lisää

Julkipanokuulutus maa-aineslain mukaisesta päätöksestä

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.10.2019 (§ 81) tehnyt seuraavan päätöksen: Seepsula Oy:lle myönnetty maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa siirretään Huhtainnummen Sora Oy:lle. Lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Erkylän kylässä tilalla Huhtainnummi RN:o 1:556. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään … Lue lisää

Julkipanokuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.10.2019 § 83 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Erkylän kylään kiinteistölle Nummisto 086-401-1-415. Toiminnalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan … Lue lisää

Savelantien kevyenliikenteenväylän rakentamisurakan kilpailutus

Hausjärven kunta pyytää tarjouksia kokonaisurakalla Savelantien kevyenliikenteenväylän rakentamisesta. Työhön kuuluun kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja katualueen katuvalaistuksen ja  kuivatuksen rakentaminen urakka-asiakirjojen mukaisesti. urakkatarjouspyyntö Savelantien rakennusurakka, Lisäkirje 1 Rakennustöiden aloitus on mahdollista 12/2019, työt valmiina ja luovutettavissa tilaajalle 31.7.2020 ja urakka kokonaisuudessaan luovutusaineistoineen valmiina ja tilaajalle luovutettuna viimeistään 28.8.2020. Tarjouspyyntöaineisto on täydellisenä saatavilla Sokopro-hankintaportaalissa. http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbSGYXOibwbe%2BQtqIxW5ACz36NVGyWEa8jLNHxXuj4wv7j7Eusr1Tyk Laskenta-aikana tarjouspyyntöä koskevat … Lue lisää

Hikiän Asemantien katusuunnitelmat

Suunnittelualueen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille KATUSUUNNITELMAT Hikiän Asemantien katusuunnitelmat (kevyenliikenteen väylä) pidetään julkisesti nähtävänä 14.10. – 1.11.2019 Hausjärven kunnanviraston teknisellä osastolla, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee, on mahdollisuus jättää tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteella: Hausjärven kunnan tekninen toimiala, Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Lisätietoja tekninen johtaja … Lue lisää

Vanhojen kaavoitushankkeiden lopettaminen

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN Hausjärven kunnanhallitus on 1.10.2019 § 202 päättänyt lopettaa seuraavat vanhat asemakaavahankkeet: – Monnin Keskuskadun pohjoispuolen ja Monninlinjan osa-alueen sekä korttelin 428 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinnan – Monnin Aurinkolaakson asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinnan Lisäksi kunnanhallitus päättää keskeyttää Monnin itäisen osa-alueen asemakaavoituksen. 9.10.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS