Yksityistieavustukset vuodelta 2020

Yksityistielain 84 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2020 toiminnasta tulee toimittaa 20.6.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella tai postitse Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittava lomake julkaistaan 19.4.2021 Hausjärven kunnan kotisivuilla https://hausjarvi.fi/palvelut/tekniset-palvelut/kadut-ja-liikenne/yksityistiet/. Avustukset käsitellään teknisen lautakunnan elokuun kokouksessa ja maksetaan tiekunnille syyskuun aikana. Erityisesti huomioitavaa Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan vuoden 2020 … Lue lisää

Tarjouspyyntö ruohonleikkurista

Hausjärven kunta pyytää tarjousta ruohonleikkurista liitteenä olevan tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirja: Ruohonleikkuri, tarjouspyyntö 2021 Hausjärven kunnan tekninen osasto on hankkimassa ruohonleikkuria, malli: Husgvarna R 320x AWD 94cm leikkuupöydällä. Kone/koneet toimitettuna Oittiin valmiiksi käyttökuntoon laitettuna. Tarjous yhdestä koneesta POS1 ja tarjoaja voi tarjota kaksi konetta yhteissummaltaan POS2. Hausjärven kunta voi hankkia kaksi konetta, jos määrärahat riittävät. Määrärahojen … Lue lisää

Hausjärven kunnalle valtionavustusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen

Hausjärven kunnalle on myönnetty valtionavustusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Kunta haki avustusta kodan toteuttamiseksi Paukunharjulle Monnin taajamaan. Alue on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jonka virkistyskäytöllä on ohjaamistarvetta. Lisäksi hakemuksessa esitettiin uusien opasteiden pystyttämistä myös kunnan muiden taajamien virkistysalueille. Hakemuksen mukainen hanke täyttää kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksen tavoitteet, ollen yleishyödyllinen ja … Lue lisää

Runsas lumentulo voi aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen ja sähköverkkoon

Lähipäiville on ennustettu erittäin runsasta lumentuloa ja lumimyräkkää, ja kunta on varautunut lumentulon aiheuttamiin häiriötilanteisiin. Lumentulon runsaudesta riippuen auraaminen ja lumikasojen siirtäminen voi viedä useita päiviä. Kuntalaiset voivat auttaa kunnossapitoa pitämällä mahdollisuuksien mukaan tienvarsiteiden kääntöpaikkojen pysäköinnin minimissä ja jos mahdollista, välttämään sitä. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan runsas lumentulo voi aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen ja sähköverkkoon. Lisätietoja siitä, … Lue lisää

Teknisen toimen johtamisjärjestelyt

Hausjärven kunnanhallitus on irtisanonut teknisen johtajan päätöksellään § 267 15.12.2020. Teknisen johtajan työvelvoite on päättynyt päätöksen tiedoksiannon jälkeen. Uuden viranhaltijan rekrytointi teknisen johtajan virkaan pyritään käynnistämään mahdollisimman pian. Kunnanjohtaja hoitaa teknisen johtajan tehtäviä oman virkansa ohella, kunnes uusi tekninen johtaja on valittu. Lisätiedot: Pekka Määttänen, kunnanjohtaja 040 767 6488

Hikiän Asemantien kevyenliikenteenväylää aloitetaan rakentamaan

Hausjärven kunta aloittaa 9.12.2020 rakentamaan Hikiän Asemantien kevyenliikenteen väylää. Puuttuva osa jalkakäytävästä rakennetaan välille Lemmenpolku – Hikiän seisake. Asemantien sillalla ajorata kapenee ja ajojärjestelyistä tullaan ohjeistamaan liikennemerkein. Töiden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alkupuolella. Hausjärven kunta / Tekninen toimiala pahoittelee raentamisesta aiheutuvaa häiriötä. Vaaratilanteista ja ongelmista työmaalla voi olla yhteydessä Jukka Heikkilä 040 330 6810. Tv … Lue lisää

Jätehuollon perusmaksu käyttöön vuonna 2022

Perusmaksun avulla paremmat jäteasemapalvelut  Jätelautakunta Kolmenkierto on päättänyt, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajan asunnoilta Kiertokapula Oy:n toimialueella. Perusmaksun myötä yhdyskuntajätteen vastaanottohintaa alennetaan noin 20 % vuonna 2022 ja se laskee tuolloin myös jäteastioiden tyhjennyshintaa jätteenkäsittelyn kustannusten osalta. Osa kustannuksista, jotka tällä hetkellä katetaan … Lue lisää

Tiedote – Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä välille Riihimäki – Hikiä

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä välille Riihimäki – Hikiä Uudenmaan ELY-keskus yhdessä Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa teettää rakennussuunnitelmaa valaistun jalankulku- ja pyöräilyväylän lisäämiseksi maantielle 2879 välille Mäenpäänkuja- Karhinkulma. Suunniteltavan väylän pituus on 4,8 km. Suunnitelma pohjautuu vuonna 2010 laadittuun tiesuunnitelmaan. Suunnittelualue ja tiestön nykytila Suunnitteluvälillä maantien pientereet ovat nykyisellään kapeat, eivätkä mahdollista … Lue lisää

Vapautuksen hakeminen jätevesimaksusta, uima-altaan täyttö ulkona

Jos haetaan vapautusta jätevesimaksusta uima-altaan täytön osalta, on hakemus toimitettava ennakolta sähköpostilla (olli-petri.halme@hausjarvi.fi), joka sisältää seuraavat tiedot: kuvat kiinteästä altaasta altaan mitat L + P + K mihin allas aiotaan tyhjentää omalla tontilla vesimittarin lukema ennen ja jälkeen täytön, mielellään kuvattuna (toimitetaan jälkikäteen) vapautus ei koske kylpytynnyreitä ja paljuja yms. Lisätietoja tarvittaessa: Olli-Petri Halme, 040 … Lue lisää