Hausjärven kunnalle valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistämiseen sekä laadun kehittämiseen

Hausjärven kunnalle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahaa varhaiskasvatukseen 64 000 euroa. Kunta haki erityisavustusta kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden arjen vahvistamiseen ”Tukea varhaiskasvatuksen arkeen” -hankkeeseen, joka toteutetaan ajalla 1.9.2021–31.12.2022. Hankkeen tavoitteina on varhainen puuttuminen, vasun mukainen toiminta ja tavoitteet, inkluusion ja oppimisen tuen kehittäminen, toimintamallien vakiinnuttaminen. Hankkeen avulla saadaan ryhmiin moniammatillista tukea, päästään kehittämään uutta yhdessä sekä … Lue lisää

Varhaiskasvatuksen tiedote/Oitin päiväkoti

Oitin päiväkodista on annettu positiivinen koronatestitulos torstaina 19.8.2021. Asia on saatettu kunnan toimesta terveysviranomaisen tietoon perjantaina 20.8.2021. Kunta on aloittanut toimenpiteet terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Osa lapsista ja henkilöstöstä on määrätty karanteeniin. Terveysviranomaiset ovat yhteydessä karanteeniin määrättyihin henkilöihin tai heidän huoltajiin. Päiväkoti on auki normaalisti. Muutoksista tiedotetaan Daisy- järjestelmän kautta. Tiedotetta päivitetty klo 14:15 Lisätietoja:

Varhaiskasvatus tiedottaa 19.8.2021

Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa käytössä oleva, päivittäiseen asiointiin huoltajien ja päiväkodin välillä tarkoitettu DaisyNet-sovellus päivittyy uuteen DaisyFamily sovellukseen 1.9.2021. DaisyFamilyn kautta varataan lapselle hoitoajat samalla tavalla, kuin aikaisemmin DaisyNet palvelusta. DaisyFamilyyn kirjaudutaan samoilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla kuin DaisyNettiin. Huoltajia on tiedotettu asiasta tarkemmin Daisyn ja Wilman kautta.   Joonas Riihimäki Sivistysjohtaja  

VARHAISKASVATUSMAKSUONGELMA ON RATKAISTU

Kotiin saapuneiden laskujen viitenumerot ovat virheelliset. Maksut eivät mene läpi verkkopankeissa johtuen viitenumerossa olevasta virheestä. Laskut on mahdollista maksaa jättämällä viitenumero pois ja kirjoittamalla lapsen nimi viestikenttään. E -laskun tilanneille lasku tulee poikkeuksellisesti paperisena. E –laskujen osalta eräpäivää on siirretty ja se on 5.3.2021. Pahoittelemme tapahtunutta ja korjaamme tilanteen seuraavaan laskutukseen. Joonas Riihimäki      … Lue lisää

LASKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUT

Hausjärven kunta on siirtynyt käyttämään Daisy –palvelunohjausjärjestelmää. Ensimmäinen laskutus uudella järjestelmällä on lähtenyt virheellisesti. Laskun summa on oikea, mutta maksuviitteessä on virhe. Asiaa selvitetään Daisyn ja Sarastian kanssa. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti koituvaa haittaa. Tiedotamme asiasta lisää mahdollisimman pian. Joonas Riihimäki sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen sähköinen Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön 1.1.2021

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sähköinen Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä 1.1.2021 lukien. Daisy sisältää sekä hallinnollisen Daisy Manager osuuden esimiehille ja päiväkodeille että osuuden vanhemmille aktiiviseen asioiden hoitoon. Myös palvelusetelien hakeminen ja päätökset tehdään Daisyn kautta. Jatkossa kaikki varhaiskasvatuksessa tapahtuva asiointi hoidetaan sähköisesti ohjelman kautta. DaisyNet-ohjelman kautta huoltajat varaavat lapsensa hoidontarpeen. Ohjelman välityksellä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö viestittävät toisilleen. eDaisyssa … Lue lisää

Osallisuusviikko 7-13.9.2020

Riihimäen seudun perhekeskus osallistuu yhdessä seudun lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimijoiden kanssa Osallisuusviikkoon 7-13.9.2020. Osallisuusviikko on Perheet keskiöön –hankkeen valtakunnallinen osallisuusviikko. Viikon tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Osallisuusviikon tapahtumista lisätietoa osoitteesta: https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/perhekeskus/perhekeskuksen-ajankohtaista/ Tapahtumat päivittyvät sivuille osallisuusviikon alussa. ”Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden ja kuulluksi tulemisen vahvistaminen on yksi Riihimäen … Lue lisää

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Eduskunta on 8.12. 2017 hyväksynyt lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja 8 §:n muuttamisesta. Lakiteksti on liitteenä.   Hausjärven sivistyslautakunta päätti 8.1.2018 kokouksessaan ottaa 1.1.2018 lukien käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 § ja 8 § muuttamisesta annetun lain mukaiset tulorajat ja maksuprosentit sekä sisarusten maksujen määräytymisperusteet varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen lisäksi annettavaan varhaiskasvatukseen.   Maksu määräytyy edelleen perheen … Lue lisää

Tiedote päivähoitoon hakemisesta

Tiedote tulostettavana PDF tiedostona Uusille päivähoitopaikkaa hakeville Päivähoitoon on jatkuva haku. Hoitopaikkaa on haettava viimeistään 4 kk ennen hoidon toivottua alkamispäivää tai kiireellisissä tapauksissa (työllistyminen ja opiskelun aloitus) 2 viikkoa ennen. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta päivähoitoon hakeminen, josta löydät myös linkit hakemuksiin. Jo hoidossa oleville Päivähoidon jatkohakemus toimikaudelle 1.8.2015–31.7.2016 jaetaan hoitopaikkojen kautta lähiaikoina. Hakemuksessa selvitetään … Lue lisää