Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste osoittaa vahvaa tulosta ja onnistumisia palvelutuotannossa, josta kiitos kuuluu Hausjärven kunnan henkilöstölle. Tämän vuoden talousarvio on 59 000 euroa ylijäämäinen. Kuntaliiton tämänhetkisen verotuloennusteen mukaan verotulot toteutuisivat kuitenkin merkittävästi suurempina kuin talousarvioon on budjetoitu verotuloja, joten vuoden 2021 toteutuma voi nousta huomattavasti talousarviota suuremmaksi. Hausjärven kunnan ylijäämän arvioidaan kasvavan sote-laskelmien perusteella jonkin verran, … Lue lisää

Hausjärven kunnan talousarvion 2019 käsittelyaikataulu

Hausjärven kunnan talousarvion 2019 käsittelyaikataulu: 23.10.2018 valtuustoseminaari 23.10.2018 johtoryhmä 30.10.2018 kunnanhallitus talousarvioraami ja lautakuntien esitykset/ 1. käsittely 30.10.2018 kunnanhallitus tekee esityksen veroprosenteista 24.10.-27.11.2018 talousarvion tasapainotus/kunnanjohtaja/toimialajohtajat 6.11.2018 kunnanvaltuusto tekee päätöksen veroprosenteista, kokous videoidaan 9.11.2018 talousarviokirja valmistuu 19.11.2018 johtoryhmä käy läpi talousarvion 27.11.2018 kunnanjohtajan esitys vuoden 2019 talousarviosta kunnanhallituksessa/2. käsittely 11.12.2018 kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2019 talousarvion, kokous videoidaan … Lue lisää

Hausjärven tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Vuonna 2017 tehtiin Hausjärven kunnassa neljäs perättäinen ylijäämäinen tulos. Hausjärven tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 882 tuhatta euroa ylijäämää. Hausjärven kunnan velkamäärä putosi puolella miljoonalla eurolla ja on selkeästi alle kuntien keskiarvon. Kunta investoi viime vuonna vahvasti kunnallistekniikkaan, peruskorjattiin Ryttylän Korvenahon alue ja rakennettiin Monnissa Pihonkaarteen omakotitaloalue. Lisäksi isoimpana investointiin Ryttylän koulun siltaan. Nettoinvestoinnit olivat 3,3 … Lue lisää