Henkilöstökertomus 2020

Hausjärven kunta on laatinut henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 ja se on viety kunnanhallituksen tiedoksi 27.4.2021 kokouksessa. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoja kunnan henkilöstövoimavaroista toiminnan ja talouden seurantaa, suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Pääosa henkilöstökertomuksen tiedoista on koottu henkilöstöhallinnon Populus-tietojärjestelmän raporteista. Lisäksi tietoja on saatu mm. tapaturmavakuutusyhtiön tilastoista ja työterveyshuollon raporteista oman kirjanpitoraportoinnin lisäksi. Sisältö vastaa laajuudeltaan ja … Lue lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018-2021 on julkaistu

Hausjärven kunnanvaltuusto on maaliskuun kokouksessaan (Kvalt 8 § 16.3.2021) hyväksynyt Hausjärven kunnan päivitetyn hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2018-2021. Kunnan tulee terveydenhuoltolain (1326/2019) 12 §:n nojalla seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä … Lue lisää

Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste osoittaa vahvaa tulosta ja onnistumisia palvelutuotannossa, josta kiitos kuuluu Hausjärven kunnan henkilöstölle. Tämän vuoden talousarvio on 59 000 euroa ylijäämäinen. Kuntaliiton tämänhetkisen verotuloennusteen mukaan verotulot toteutuisivat kuitenkin merkittävästi suurempina kuin talousarvioon on budjetoitu verotuloja, joten vuoden 2021 toteutuma voi nousta huomattavasti talousarviota suuremmaksi. Hausjärven kunnan ylijäämän arvioidaan kasvavan sote-laskelmien perusteella jonkin verran, … Lue lisää

Koulujen ja päiväkotien ruokalistat sähköisessä palvelussa

Hausjärven kunnan ruokapalveluissa on otettu käyttöön Jamix Ruokatuotanto-ohjelmisto, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisesti muun muassa reseptien hallinnan, ruokalistasuunnittelun, kustannus- ja ravintoarvolaskennan, varaston hallinnan ja hankinnan sekä ateriatilausten hallinnan. Hausjärveläisille päiväkotien lapsille, koululaisille ja heidän huoltajilleen palvelun käyttöönotto tuo päiväkotien ja koulujen ruokalistat helposti saataville sähköisessä muodossa. Palvelusta näkee päivittäin tarjottavan ruuan ainesosineen ja ravintoarvoineen.  Jamix-ohjelmistoon on syötetty … Lue lisää

Poimintoja talousarviosta 2019

Vuoden 2019 talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2018. Ensi vuoden talousarvion yhteydessä hyväksyttiin mm. seuraavia asioita: Lahja hausjärveläiselle vauvalle saa jatkoa: Hausjärven kunta tuki kuluneena vuonna lapsiperheitä 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Vuonna 2018 syntyneelle vauvalle ja hänen perheelleen maksettiin 150 euron rahalahja, joka oli saajalleen verotonta tuloa. Positiivisen vastaanoton saanutta tukea jatketaan myös vuonna 2019. Uusien lukiolaisten tietokoneen … Lue lisää

Hausjärven kunnan talousarvion 2019 käsittelyaikataulu

Hausjärven kunnan talousarvion 2019 käsittelyaikataulu: 23.10.2018 valtuustoseminaari 23.10.2018 johtoryhmä 30.10.2018 kunnanhallitus talousarvioraami ja lautakuntien esitykset/ 1. käsittely 30.10.2018 kunnanhallitus tekee esityksen veroprosenteista 24.10.-27.11.2018 talousarvion tasapainotus/kunnanjohtaja/toimialajohtajat 6.11.2018 kunnanvaltuusto tekee päätöksen veroprosenteista, kokous videoidaan 9.11.2018 talousarviokirja valmistuu 19.11.2018 johtoryhmä käy läpi talousarvion 27.11.2018 kunnanjohtajan esitys vuoden 2019 talousarviosta kunnanhallituksessa/2. käsittely 11.12.2018 kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2019 talousarvion, kokous videoidaan … Lue lisää

Hausjärven tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Vuonna 2017 tehtiin Hausjärven kunnassa neljäs perättäinen ylijäämäinen tulos. Hausjärven tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 882 tuhatta euroa ylijäämää. Hausjärven kunnan velkamäärä putosi puolella miljoonalla eurolla ja on selkeästi alle kuntien keskiarvon. Kunta investoi viime vuonna vahvasti kunnallistekniikkaan, peruskorjattiin Ryttylän Korvenahon alue ja rakennettiin Monnissa Pihonkaarteen omakotitaloalue. Lisäksi isoimpana investointiin Ryttylän koulun siltaan. Nettoinvestoinnit olivat 3,3 … Lue lisää

Kuntastrategia 2030

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2017 kokouksessaan Hausjärven kunnan Kuntastrategian 2030. Hausjärvi – No miks ei! Kuntastrategia 2030

Hausjärven elinvoimaohjelma 2018-2021

Kunnanhallitus on 19.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt elinvoimatoimikunnan esityksen mukaisesti elinvoimaohjelman 2018-2021. Elinvoimaohjelmaan pääset tutustumaan klikkaamalla linkkiä Elinvoimaohjelma 2018-2021.

Hausjärven valtuusto ei hyväksynyt kuntaliitosta

Hausjärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin välinen kuntaliitos ei toteudu. Hausjärven kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 pitämässään kokouksessa hylätä kuntaliitoksen äänin 23 liitosta vastaan ja 12 liitoksen puolesta. Tyhjiä ääniä ei annettu. Valtuuston kokouksen lopussa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti uuden valtuustoaloitteen, jossa esitetään Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhdistymistä. Tämä aloite tulee olemaan loka-marraskuussa esillä kunnanhallituksessa ja … Lue lisää