Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen talonmiestyöt ja siivouspalvelut

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan kiinteistöhoidon ja siivouspalveluista liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Hilmassa. Hausjärven kunta tarvitsee kiinteistöhuoltourakoitsijan palveluja. Palvelu pitää sisällään työt, töihin tarvittavat koneet, välineet, työkalut, nostimet, pesuaineet, tarvittavat paperit, päivärahat, ruokarahat, matkat. Kiinteistöihin tarvittavat korjaustarvikkeet hankitaan rautakaupoista Hausjärven kunnan laskuun tai tilataan kunnan varastolle, josta haetaan. Työmäärät ja … Lue lisää

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen ja muut sähkötyöt

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan sähkötöistä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Hausjärven kunta tarvitsee sähköurakoitsijan palveluja. Arvioitu tunti määrä on 0-120 tuntia/vuosi. Palvelu pitää sisällään työt, tarvikkeet (hankinnan), koneet, päivärahat, ruokarahat. Urakoitsija voi laskuttaa työtunnit ja tarvikkeet ja kunnan sisällä tapahtuva ajon. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ” Hausjärven kunnan sähkötyöt ” osoitteeseen Hausjärven … Lue lisää

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen ja muut rakennustyöt

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan rakentamistöistä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Hausjärven kunta tarvitsee satunnaisesti rakennusurakoitsijan palveluja. Arvioitu tuntimäärä on 0-120 tuntia/vuosi. Palvelu pitää sisällään seuraavat työt: Kirvesmies, Laatoitus, maalaus ja niihin liittyvät aputyöt, sekä käsityövälineet, piensähkökoneet, päivärahat, ruokarahat. Urakoitsija voi laskuttaa työtunnit ja pientarvikkeet ja kunnan sisällä tapahtuva ajon. Tarvikkeet haetaan rautakaupoista kunnan laskuun … Lue lisää

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen LVI-työt

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan kiinteistöjen LVI-töistä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Hausjärven kunta tarvitsee satunnaisesti LVI-urakoitsijan palveluja. Arvioitu tunti määrä on 0-120 tuntia/vuosi. Palvelu pitää sisällään seuraavat työt: Ilmastointityöt, Lämpöteknilliset työt ja vesiteknilliset työt ja niihin liittyvät aputyöt, sekä käsityövälineet, piensähkökoneet, päivärahat, ruokarahat. Urakoitsija voi tarjota vain esim. yhden osion (esim. IV). Urakoitsija voi … Lue lisää

Kuntalaiskysely: Tulevaisuuden Hausjärvi

Hausjärvi – Täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen onnellinen tulevaisuus Uusi kunnanvaltuusto aloitti työnsä elokuun alussa. Heti kautensa aluksi valtuusto lähtee syventymään Hausjärven kuntastrategian päivittämiseen. Strategiatyön ­pohjaksi kunta haluaa kuulla strategiatyön kohteena olevien asukkaiden ajatuksia tulevaisuuden suunnasta. Miltä näyttää tulevaisuuden Hausjärvi? Vastaa kuntastrategiakyselyyn tiistaihin 26.10. klo 23:45 mennessä seuraavan linkin kautta: Linkki kyselyyn Voit tutustua nykyiseen … Lue lisää

Kuntalaiset kaipaavat lisää sähköisiä asiointi- ja vaikuttamiskanavia

Hausjärven ja Lopen kunnilla on käynnissä valtiovarainministeriön tukema sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke. Elokuussa järjestettiin verkkokysely sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyen, missä kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia sähköisten palveluiden käytöstä sekä tarpeita sähköisten palveluiden kehittämiseksi. Vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, joten vastausten ei voida olettaa edustavan kaikkien kuntalaisten mielipidettä. Kyselystä saatiin kuitenkin hyviä kehitysideoita, joita kunnissa voidaan lähteä työstämään … Lue lisää

Henkilöstökertomus 2020

Hausjärven kunta on laatinut henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 ja se on viety kunnanhallituksen tiedoksi 27.4.2021 kokouksessa. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoja kunnan henkilöstövoimavaroista toiminnan ja talouden seurantaa, suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Pääosa henkilöstökertomuksen tiedoista on koottu henkilöstöhallinnon Populus-tietojärjestelmän raporteista. Lisäksi tietoja on saatu mm. tapaturmavakuutusyhtiön tilastoista ja työterveyshuollon raporteista oman kirjanpitoraportoinnin lisäksi. Sisältö vastaa laajuudeltaan ja … Lue lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018-2021 on julkaistu

Hausjärven kunnanvaltuusto on maaliskuun kokouksessaan (Kvalt 8 § 16.3.2021) hyväksynyt Hausjärven kunnan päivitetyn hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2018-2021. Kunnan tulee terveydenhuoltolain (1326/2019) 12 §:n nojalla seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä … Lue lisää

Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Hausjärven kunnan tilinpäätösennuste osoittaa vahvaa tulosta ja onnistumisia palvelutuotannossa, josta kiitos kuuluu Hausjärven kunnan henkilöstölle. Tämän vuoden talousarvio on 59 000 euroa ylijäämäinen. Kuntaliiton tämänhetkisen verotuloennusteen mukaan verotulot toteutuisivat kuitenkin merkittävästi suurempina kuin talousarvioon on budjetoitu verotuloja, joten vuoden 2021 toteutuma voi nousta huomattavasti talousarviota suuremmaksi. Hausjärven kunnan ylijäämän arvioidaan kasvavan sote-laskelmien perusteella jonkin verran, … Lue lisää

Koulujen ja päiväkotien ruokalistat sähköisessä palvelussa

Hausjärven kunnan ruokapalveluissa on otettu käyttöön Jamix Ruokatuotanto-ohjelmisto, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisesti muun muassa reseptien hallinnan, ruokalistasuunnittelun, kustannus- ja ravintoarvolaskennan, varaston hallinnan ja hankinnan sekä ateriatilausten hallinnan. Hausjärveläisille päiväkotien lapsille, koululaisille ja heidän huoltajilleen palvelun käyttöönotto tuo päiväkotien ja koulujen ruokalistat helposti saataville sähköisessä muodossa. Palvelusta näkee päivittäin tarjottavan ruuan ainesosineen ja ravintoarvoineen.  Jamix-ohjelmistoon on syötetty … Lue lisää