Savilaukuntie-Katajatien alue, kaava lainvoimainen

(ns. Maxitin nyk. Saint-Gobain Weberin alue) Korttelit 200-202, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunnanvaltuusto on 24.1.2012 § 9 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja määräykset Kaavaselostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2-8 Liite 9 – Tilastolomake