Manassenpelto, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava lainvoimainen

Korttelit 355-382 Hausjärven kunnanvaltuusto on 29.1.2013 § 35 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja määräykset Kaavakartta ja määräykset, pienennös 1:4000 Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-11 Liite 12 – Tilastolomake Liite 13 – Rakentamistapaohjeet

Keskustien itäpuoli, kaava lainvoimainen

Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158 Asemakaava ja asemakaavan muutos voimaan kuulutuksella 19.1.2012 lukuun ottamatta korttelin 120 tonttia 4 (LH-1). Kuulutus Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja -määräykset Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2-11

Kantatie 54 varren yritysalue, kaava lainvoimainen

Korttelit 401 ja 405-407 Hausjärven kunnanvaltuusto on 25.9.2012 § 67 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja määräykset Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2-11 Liite 12 – Rakentamistapaohjeet Liite 13 – Liikenneselvitys

Savilaukuntie-Katajatien alue, kaava lainvoimainen

(ns. Maxitin nyk. Saint-Gobain Weberin alue) Korttelit 200-202, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunnanvaltuusto on 24.1.2012 § 9 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja määräykset Kaavaselostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2-8 Liite 9 – Tilastolomake