Niittylän ranta-asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 17.9.2019 § 58 hyväksymä ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Kaavakartta Kaavaselostus Erillisliitteet: Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7

Kortteli 110 tontit 1 ja 2, ns. Metsin alue, kaava lainvoimainen

Hausjärven ympäristölautakunnan 17.2.2016 § 23 hyväksymä Oitin kylän korttelin 110 tontteja 1 ja 2 sekä katualuetta koskeva ns. Metsin alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Kaava-aineistot Asemakaava ja kaavamääräykset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaselostuksen liitteet Asemakaavan selostus Liite 9 Asemakaavan seurantalomake

Manassenpelto, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava lainvoimainen

Korttelit 355-382 Hausjärven kunnanvaltuusto on 29.1.2013 § 35 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja määräykset Kaavakartta ja määräykset, pienennös 1:4000 Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-11 Liite 12 – Tilastolomake Liite 13 – Rakentamistapaohjeet

Keskustien itäpuoli, kaava lainvoimainen

Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158 Asemakaava ja asemakaavan muutos voimaan kuulutuksella 19.1.2012 lukuun ottamatta korttelin 120 tonttia 4 (LH-1). Kuulutus Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja -määräykset Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2-11

Kantatie 54 varren yritysalue, kaava lainvoimainen

Korttelit 401 ja 405-407 Hausjärven kunnanvaltuusto on 25.9.2012 § 67 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta ja määräykset Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2-11 Liite 12 – Rakentamistapaohjeet Liite 13 – Liikenneselvitys