Monni, Pihonkaarre korttelit 441-448, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 26.4.2016 § 15 hyväksymä Pihonkaarteen asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Kaava-aineisto Asemakaavakartta määräyksineen Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-11 Liite 12 Asemakaavan seurantalomake  

Monnin osayleiskaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 9.2.2016 § 6 hyväksymä, oikeusvaikutteisena laadittu, osia Erkylän ja Vantaan kylistä koskeva Monnin osayleiskaava on saanut lainvoiman 17.3.2016. Monni OYK Osayleiskaava ja -määräykset pienennös Monni_OYK osallistumis- ja arviointisuunnitelma Monni OYK kaavaselostus Monni OYK kaavaselostus liitteet    

Monnin koulu lähiympäristöineen, korttelit 431-433, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuusto on 18.3.2014 § 11 hyväksynyt Monnin koulun ja lähiympäristön asemakaavan. Kuulutus Asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Asemakaavakartta määräyksineen Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-7 Liitteet 8-14 Liite 15 – Asemakaavan seurantalaomake

Pihon alue, osa korttelista 410, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuusto on 26.4.2011 § 36 hyväksynyt Monnin Pihon alueen asemakaavan. Kuulutus Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 23.3.2012 hylännyt kaavaan kohdistuneen valituksen ja asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta määräyksineen Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-14