Tonttimarkkinat Monnin Pihonkaarteessa

Hausjärven kunta järjestää Monnin Pihonkaarteen alueella lauantaina 19.5.2018 klo 10.00-14.00 tonttimarkkinat, jolla esitellään alueen tonttitarjontaa sekä ennakkomarkkinoidaan asuinalueelle suunniteltuja rakennuskohteita. Alueen 23 tontista 11 on jo varattuna. Paikalla kunnan edustajia sekä rakennuskohteiden myyjiä. Kunta tarjoaa kävijöille grillimakkaraa ja juomaa. Lisätietoja tonttitarjonnasta antaa taloussuunnittelija Mika Huuskonen, puhelin 019 758 6530.

Monni, Pihonkaarre korttelit 441-448, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 26.4.2016 § 15 hyväksymä Pihonkaarteen asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Kaava-aineisto Asemakaavakartta määräyksineen Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-11 Liite 12 Asemakaavan seurantalomake  

Monnin osayleiskaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 9.2.2016 § 6 hyväksymä, oikeusvaikutteisena laadittu, osia Erkylän ja Vantaan kylistä koskeva Monnin osayleiskaava on saanut lainvoiman 17.3.2016. Monni OYK Osayleiskaava ja -määräykset pienennös Monni_OYK osallistumis- ja arviointisuunnitelma Monni OYK kaavaselostus Monni OYK kaavaselostus liitteet    

Monnin koulu lähiympäristöineen, korttelit 431-433, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuusto on 18.3.2014 § 11 hyväksynyt Monnin koulun ja lähiympäristön asemakaavan. Kuulutus Asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Asemakaavakartta määräyksineen Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-7 Liitteet 8-14 Liite 15 – Asemakaavan seurantalaomake

Pihon alue, osa korttelista 410, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuusto on 26.4.2011 § 36 hyväksynyt Monnin Pihon alueen asemakaavan. Kuulutus Kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 23.3.2012 hylännyt kaavaan kohdistuneen valituksen ja asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta määräyksineen Selostus Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-14