Hausjärven kunnan asfaltointityöt

Asfaltointityöt ovat Hausjärvellä alkaneet Ryttylän Korvenahon alueella Ainontiellä, jatkuen Ryttylän muihin päällystyskohteisiin. Pahoittelemme työstä aiheutuva haittaa ja tiedotamme työn etenemisestä. Kesän aikana tullaan asfaltointitöitä tekemään, Ryttylä Ainontie,                      tehdään tällä hetkellä Ainontien kevyenliikenteen väylä,           tehdään myöhemmin syksyllä   Vanha Kylätie  väliltä Punkanjoki – Tiilitehtantie (verkotetaan) Laihotie Puistotie (verkotetaan) Kylätie (verkotetaan) Oitti Kisällintie välille Oitintie – rautatie aseman … Lue lisää

Hikiä (Selänoja ja Karhi), Vehkalukko, korttelit 112-118, kaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 15.12.2015 § 93 hyväksymä Hausjärven kunnan Selänojan ja Karhin kylien Vehkalukon asemakaava ja asemakaavan muutos, jolla muodostuvat korttelit 112-118 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet, on saanut lainvoiman. Kuulutus Kaavakartta määräyksineen Kaavaselostus Liite 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liitteet 2-11 Liite 12, asemakaavan seurantalomake

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava

Luonnos nähtävillä 19.5.-21.6.2011. Kuulutus Osayleiskaavan luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidetään Hikiässä Eskon koululla 25.5.2011 klo 18-20. Nähtävilläoloaineisto Osayleiskaavaluonnos ja määräykset Osayleiskaavaluonnos ja määräykset (pienempi koko) Selostus Osa 1, sivut 1-19 Osa 2, sivut 20-33 Osa 3, sivut 34-56 Selostuksen liitteet Liite 1 – Maisemarakenne Liite 2 – Maisema-arvot Liite 3 – Maisemakuva Liite 4 – Luontoarvot … Lue lisää

Hikiä, Taipaleentien teollisuusalue

Kortteli 2 Hausjärven kunnanvaltuusto on 23.3.2010 § 20 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Kuulutus Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus Aineisto Kaavakartta määräyksineen Selostus Liitteet

Hikiä, Kukkomäki, kortteli 28, asemakaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuusto on 16.11.2010 § 89 hyväksynyt Hikiän Kukkomäen asemakaavan. Kuulutus Asemakaava on saanut lainvoiman. Kuulutus Lainvoimainen kaava-aineisto Kaavakartta ja määräykset Selostus Liitteet