Oitti, Keskustien länsipuolen asemakaavamuutos

Asemakaavan ehdotus nähtävillä 3.6.-7.8.2020. Kuulutus Kaavakartta Kaavaselostus ja liitteet 1-4 Lehtikuulutuksesta huolimatta nähtävilläolo siirtyy myöhemmäksi ajankohdaksi. Kaavoitus tiedottaa Asemakaavan ehdotus nähtävillä 20.11. – 23.12.2019. Kuulutus Kaavakartta Kaavaselostus Selostuksen liitteet

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA Asemakaavaehdotus nähtävillä; Oitti, osat kortteleista 107 ja 110 (Keskustien länsipuoli) Hausjärven kunnanhallitus on 3.3.2020/43 § päättänyt asettaa Oitin kortteleita 107 ja 110 koskevan asemakaavamuutosehdotuksen uudelleen nähtäville siihen tehtyjen olennaisten muutosten johdosta. Koronavirustilanteen vuoksi nähtävillä oloa on siirretty ja pidennetty. Asemakaavamuutosehdotus pidetään nähtävillä  3.6.-7.8.2020 välisen ajan Hausjärven kunnanvirastossa ja kunnan kotisivuilla. Lisäksi aineistoa … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 12.11.2019 § 69 hyväksynyt Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 601 tontti 2 sekä maantiealuetta.   27.11.2019 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS