Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan valmisteluvaiheen asiakirjat nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA HIKIÄN JA KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN ASIAKIRJAT NÄHTÄVILLE Hausjärven kunnan Hikiän ja Kirkonkylän alueille on valmistunut päivitetty osayleiskaavan luonnos, joka asetetaan MRL 62 § mukaisesti nähtäville 14.4.-20.5.2021 väliseksi ajaksi. Osayleiskaava koskee osia kylistä Hausjärvi, Hikiä, Karhi ja Selänoja. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka. Kunnanhallitus on … Lue lisää

Carunan työmaat Hausjärvellä

Carunalla on tällä hetkellä Hausjärvellä muutamia verkonrakennusprojekteja menossa sekä muutamia uusia projekteja myöhemmin tulossa. Tutustu rakennuskohteisiin kätevästi Carunan karttapalvelusta ja ole tarvittaessa suoraan yhteydessä urakoitsijaan palvelun kautta: Työmaat | Caruna Mistä hankkia aurinkopaneelit? Miten löytäisin sopivan latauspisteen autolleni? Tutustu tulevaisuuden energiajärjestelmäratkaisuihin: Virtane | Kilpailuta kodin energiaratkaisut netissä

Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos lainvoimainen

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAINVOIMAINEN Hausjärven kunnanvaltuuston 10.11.2020 § 46 hyväksymä Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuu Oitin kylän korttelin osan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelin osan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvää erityis- ja lähivirkistysaluetta. 3.2.2021 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Hikiän Asemantien kevyenliikenteenväylää aloitetaan rakentamaan

Hausjärven kunta aloittaa 9.12.2020 rakentamaan Hikiän Asemantien kevyenliikenteen väylää. Puuttuva osa jalkakäytävästä rakennetaan välille Lemmenpolku – Hikiän seisake. Asemantien sillalla ajorata kapenee ja ajojärjestelyistä tullaan ohjeistamaan liikennemerkein. Töiden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alkupuolella. Hausjärven kunta / Tekninen toimiala pahoittelee raentamisesta aiheutuvaa häiriötä. Vaaratilanteista ja ongelmista työmaalla voi olla yhteydessä Jukka Heikkilä 040 330 6810. Tv … Lue lisää

Päätöksiä kaava-asioissa, Oitin Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA Hausjärven kunnanvaltuusto on 10.11.2020 § 46 hyväksynyt Oitin kylän Keskustien länsipuolen asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu Oitin kylän korttelinosan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelinosan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvää erityis- ja lähivirkistysaluetta. 18.11.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Jätehuollon perusmaksu käyttöön vuonna 2022

Perusmaksun avulla paremmat jäteasemapalvelut  Jätelautakunta Kolmenkierto on päättänyt, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajan asunnoilta Kiertokapula Oy:n toimialueella. Perusmaksun myötä yhdyskuntajätteen vastaanottohintaa alennetaan noin 20 % vuonna 2022 ja se laskee tuolloin myös jäteastioiden tyhjennyshintaa jätteenkäsittelyn kustannusten osalta. Osa kustannuksista, jotka tällä hetkellä katetaan … Lue lisää

Oitin osayleiskaava

Kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Käynnistyspäätös, kunnanhallitus 21.4.2020/73 § Oitin taajamasuunnitelma, kunnanhallitus 31.3.2020/61§ Suunnittelualue

Kaavoituskatsaus 2020

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA KAAVOITUSKATSAUS 2020 Hausjärven kunnan kaavoituskatsaus 2020 on valmistunut. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnanvirastolla sekä lisäksi kunnan Internet-sivuilla, Oitin kirjastossa ja Monnin koululla. Lisätiedot kunnanjohtaja Pekka Määttänen puh. 019 758 6510, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. 30.9.2020 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

Tuki pientalojen siirtymisestä öljylämmityksestä kaukolämpöön

Adven tuottaa kaukolämpöä pääasiassa kotimaisella bioenergialla useilla eri paikkakunnilla. Kaukolämpö on toimintavarma ja vaivaton lämmitysmuoto ja se sopii erinomaisesti myös omakotitalon lämmitykseen. Kaukolämpö tuodaan kiinteistöön putkia pitkin ja lämpö siirretään kiinteistön lämmitysjärjestelmään lämmönvaihtimien kautta. Jos omistat öljylämmitteisen omakotitalon tai paritalon ja vaihdat vanhan öljylämmitysjärjestelmäsi kaukolämpöön, voit saada jopa 4000€ tukea. Avustuksen öljylämmityksestä luopumiseen myöntää ELY-keskus … Lue lisää

Hausjärven Virkkula

Hausjärven Virkkulan rakentaminen alkaa! Valmistumisen tavoiteaikataulu 09/2021. Uusi välimuotoisen tuetun asumisen Virkkulakoti-kerrostalo valmistuu Oitin keskuskustaan lähelle palveluita. Tarjoamme kohteissamme omaehtoista asumista ja eri asteisia tuki- ja hoivapalveluita ”kolmannen iän” saavuttaneille eli yli 55-vuotiaille. Teemme yhteistyötä sekä yksityisten että julkisten hoivaoperaattoreiden kanssa. 33 vuokra-asuntoa sekä asukkaiden ja palveluntuottajien käytössä olevat yhteiset tilat: YKSIÖITÄ, pinta-alat 33,0 – … Lue lisää