Kansalaisopisto Yleinen

Kansalaisopiston palautekyselyn tulokset

Hausjärven kansalaisopisto lähetti toukokuun lopussa sähköpostitse kaikille koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille linkin palautekyselyyn. Vastauksia tuli reilun kuukauden aikana 147 kpl ja tulokset ovat opiston näkökulmasta positiivista luettavaa. Kansalaisopistossa on ollut muutaman vuoden ajan käynnissä muutoksen tuulet, kun henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta eläkkeelle jäämisten ja muiden syiden vuoksi. Tämä ei onneksi ole vaikuttanut negatiivisesti asiakaspalautteeseen. Lukuvuoden 2017–18 opiskelijat antavat erityisesti opettajille hyvää palautetta.

Palautekyselyn tulokset

Kaikki vastaajat tunsivat itsensä tervetulleeksi kurssille ja lähes kaikkien vastaajien mielestä opetus oli ammattitaitoista ja kannustavaa. Suurin osa kyselyyn vastanneista oppi uutta kurssin aikana ja lähes kaikki olivat tyytyväisiä omaan kehitykseensä kurssin aikana. Kurssien sisällöt ovat kyselyn mukaan vastanneet opiskelijoiden toiveita ja odotuksia.

Kurssien hinta-laatusuhde oli 36 % mielestä erinomainen, 51 % mielestä hyvä ja 21 % mielestä tyydyttävä. Vain yksi vastaaja koki hinta-laatusuhteen heikoksi. Avoimesta palautteesta ei kuitenkaan löytynyt varsinaisesti selityksiä tälle vastausjakaumalle laadun puolesta. Osa opiskelijoista kokee kurssimaksut liian suurina ja laadulla ei varsinaisesti tunnu olevan vaikutusta tähän mielipiteeseen. Alueellisesti verrattuna Hausjärven kansalaisopiston kurssit ovat kuitenkin edullisia ja kun muistaa laskea esimerkiksi jumppakurssin hinnan per kokoontumiskerta, ei alle 3 euron liikuntatunti ole varmastikaan enää monen mielestä liian kallis.

Lähes puolet vastaajista sai tiedon kurssista painetusta opinto-oppaasta. Tämä on hyvä uutinen opistolle, koska opinto-oppaan vuosittaiseen suunnitteluun käytetään paljon aikaa ja tietysti se tuo myös kustannuksia. Parin vuoden ajan opistolla on mietitty painetusta opinto-oppaasta luopumista, mutta tämän kyselyn perusteella tuohon ei kannata ryhtyä. Neljäsosa vastaajista sai tiedon kurssista internetistä, loput tuttavalta, lehdestä tai Facebookista.

Kurssille tullessaan lähes kaikki tunsivat itsensä hyvin informoiduksi kurssin ja opiston käytänteistä. Tämä on opistolle hyvä uutinen, koska ohjeistusta on pyritty selkeyttämään painetussa opinto-oppaassa, internetsivuilla sekä myös ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssikäytäntöjä ja kurssiesittelyjä luetaan sekä korjataan ennen opinto-ohjelman julkaisua moneen kertaan ja on hyvä kuulla, että niistä on saanut oikean kuvan opiston käytännöistä sekä kurssien sisällöistä. Lisäksi yhteistyö toimiston henkilökunnan kanssa on kyselyn mukaan sujunut hyvin.

 

Kyselyyn voi vastata koko kesän ajan. Kyselyyn toivotaan vastauksia vain jos olet osallistunut lukuvuoden 2017–2018 aikana jollekin koko lukuvuoden kurssille. Linkki kyselyyn. Muuta palautetta tai kurssitoiveita voi jättää jatkuvasti avoinna olevan lomakkeen kautta. Linkki palautelomakkeeseen.

 

Opistolla on käynnissä Hausbändi-hankkeen myötä kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijamääriä, opetustunteja sekä positiivista palautetta. Tämän palautekyselyn tulokset toimivat hyvänä lisänä projektille. Kysely tullaan näillä näkymin toteuttamaan ensi keväänä uudestaan. Kehittämisprojektissa esimerkiksi suunnitellaan syksyksi toteutettavan liikuntakurssien 10-korttia. Tällä pyritään saamaan mukaan opistotoimintaan esimerkiksi vuorotyöläisiä, joilla ei ole mahdollisuutta sitoutua koko lukuvuoden kurssiin, joka kokoontuu joka viikko samaan aikaan. 10-kortin toivotaan tuovan opistolle lisää opiskelijoita ja samalla saavutetaan yksi kehittämisprojektin tavoitteista. Kortista tiedotetaan lisää elokuun alussa.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.