Yleinen

Kaava-aineistot nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ, OITTI

MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Oitin kylän Keskustien länsipuolen asemakaavamuutoksen ehdotus, joka käsittää osia kortteleista 107 ja 110 sekä siihen liittyvää erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelinosan 107 tontit 5, 6 ja 8 ja korttelinosan 110 tontit 5-9 sekä siihen liittyvä erityisalue.

Ehdotusaineistot ovat nähtävillä 20.11.-23.12.2019 klo 15 asti Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Kirjalliset muistutukset ehdotuksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

 

ASEMAKAAVAN LUONNOS NÄHTÄVILLÄ, MONNI

MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Erkylän kylän Monnin eteläosan yritysalueen ja pääkadun asemakaavan luonnos, joka koskee tiloja: 1:554, 1:581, 1:610, 1:611, 1:612, 1:613, 1:614, 1:615, 1:706, 1:766, 1:767, 1:989, 1:954 ja 2-9901-1. Asemakaavalla muodostuvat korttelinosan 406 tontit 23-26, korttelit 500 ja 501 sekä katualuetta.

Luonnosaineistot ovat nähtävillä 20.11.-23.12.2019 klo 15 asti Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa, Monnin koululla sekä kunnan Internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan. Kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

 

20.11.2019
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUSOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.