Yleinen

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

 

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 4.9.2019 (§ 63) seuraavan päätöksen:

  • Adven Oy:n (ent. Fortum Energiaratkaisut Oy) Oitin lämpökeskukselle myönnetty ympäristölupa (ympla 10.9.2003 § 109) energiantuotantolaitoksen toimintaan kiinteistöllä 86-410-6-143 raukeaa, koska toiminta on päättynyt.

Päätöksen antopäivä on 10.9.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.10.2019.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti,
10.9. – 10.10.2019 välisenä aikana.

 

Hausjärvellä 6.9.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.