Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksesta

YL 180/2018

 

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 20 seuraavan päätöksen:

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen lupa myönnettiin eläinsuojalle Hausjärven kunnan Hietoisten kylässä RN:o 1:317 osoitteessa Poukama 26. Ympäristölupaa haettiin vasikkajuottamolle ja naudanlihan tuotannolle.

Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 24.1.2019 – 25.2.2019 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.2.2019.

Hausjärvellä 21.1.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.