Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä

dnro 520/2017

JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 21.11.2018 §86 seuraavan päätöksen:

Hyvinkään Metsästys- ja Ampumaseura ry:lle, Hyvinkään Reserviupseerit ry:lle sekä Hyvinkään Reserviläiset ry:lle myönnettiin ympäristölupa Hyvinkään ampumaradalle kiinteistölle 86-401-1-619 .

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.
Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 28.11. – 28.12.2018 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191§:n mukaan mm. asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 28.12.2018.

Hausjärvellä 26.11.2018
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.