Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus, maa-aineisten tuonti, Rudus Oy, Karhi

JULKIPANOKUULUTUS

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 16.1.2019 § 12 seuraavan päätöksen:

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista hakemusta koskeva päätös, joka koskee Rudus Oy:n Karhin tuotantoalueella (RN:o 4:54) sijaitsevan murskaus- ja vesiseulontalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 2 muuttamista. Muutos koskee alueelle tuotavia maa-aineksia.

Päätöksen antopäivä on 24.1.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 24.1.2019 – 25.2.2019 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 25.2.2019.

Hausjärvellä 22.1.2019
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.