Yleinen

Ilmoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtäville asettamisesta

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ILMOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Asemakaavoitusta koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), seuraavista kaavoitushankkeista:

-Oitin kylän Keskustien länsipuolen asemakaavan muutos

-Erkylän kylän Monnin eteläosan yritysalueen ja pääkadun asemakaava ja Rajakorventien asemakaavamuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville 3.10.2019 alkaen ja pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan. OAS pidetään virallisesti nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa, Monnin koululla sekä kunnan Internetsivuilla. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

2.10.2019
KUNNANJOHTAJA

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.