Ympäristö ja luonto

Ilmanlaadun tutkimuksen talviaikaiset maastotyöt ovat käynnissä

Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun tarkkailuun kuuluvan bioindikaattoritutkimuksen neulasnäytteenotto on käynnissä.

Kanta- ja Päijät-Hämeen seudulla on meneillään bioindikaattoritutkimus, jossa selvitetään ilman epäpuhtauksien luontovaikutuksia. Tutkimuksen havaintoaloilla on tehty kesällä 2014 jäkälä- ja harsuuntumiskartoitukset sekä sammal- ja humusnäytteenotto.

Myös neulasiin kertyy ilman epäpuhtauksia sekä juuristojen kautta että suoraan ilmasta neulasten pintasolukoihin. Nyt talvella 2015 on mäntyaloilta ryhdytty keräämään neulasnäytteitä neulasten alkuainepitoisuuksien selvittämiseksi. Neulasnäytteenotto kestää huhtikuun ajan. Kaksi Nab Labs Oy Ambtiotican näytteenottajaa liikkuu alueella neulasnäytteenotossa maastoautolla ja jalkaisin.

Näytteenotto tapahtuu siten, että männyn latvuksista, noin 8-12 metrin korkeudelta leikataan muutamat oksankärjet noin 30-50 sentin pituudelta. Leikatut kärjet viedään laboratorioon, jossa niistä erotellaan neulasvuosikerrat kuivattaviksi ja jauhettaviksi. Tämän jälkeen näytteestä analysoidaan raskasmetalleja ja perusravinteita.

Tehtävä näytteenotto ei vaikuta puihin, niiden kasvuun tai kasvupaikkaan millään lailla. Näytteenottajat liikkuvat maastossa autolla tieuria pitkin ja näytealoille kävellen. Mikäli kohtaatte maastossa työskentelevän näytteenottajan, antaa hän mielellään lisätietoja tutkimuksesta.

Tutkimuksen loppuraportti valmistuu 31.12.2015 mennessä. Tutkimusraportissa verrataan saatuja tuloksia aikaisempiin Hämeen ELY-keskuksen alueella tehtyihin selvityksiin ja muualta Suomesta saatuihin tuloksiin sekä tehdään päätelmiä ilmanlaadun kehityksestä.

Hankkeen rahoittavat alueen kunnat ja maakuntien liitot sekä toiminnanharjoittajat, ELY-keskus toimii hankkeen koordinaattorina. Tutkimuksen toteuttajaksi on valittu Nab Labs Oy / Ambiotica.

Lisätietoja

Mika Laita
Nab Labs Oy / Ambiotica
050 520 8833
mika.laita@nablabs.fi

Riikka Haitto
Ympäristöinsinööri / Hämeen ELY-keskus
02 9502 5179
riikka.haitto@ely-keskus.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.