Ympäristö ja luonto

Huhtainnummen soranottoalueen laajennuksen YVA-hanke, ympäristövaikutusten arviointaselostus

Huhtainnummen sora Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) Hausjärven kunnan alueelle sijoittuvasta soranottoalueen laajennuksesta. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.

Huhtainnummen sora Oy suunnittelee soranottoalueen laajentamista Hausjärven kunnassa. Huhtainnummen sora-alue on toiminnassa oleva maa-ainestenottoalue, joka sijaitsee Hausjärven Erkylän kylässä kiinteistöllä 86-401-1-556. Arvioitavan hankkeen toimintoja ovat maa-ainestenotto, kiviaineksen murskaus ja seulonta. Sora-alueelta otettavia kiviaineksia on suunniteltu hyödynnettäväksi Fesconin Hausjärven tehtaalla sekä Lujabetonin tehtailla Järvenpäässä, Helsingin Tattarisuolla ja Espoon Mankkaalla.

 

 ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

Arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0+: Toimintaa jatketaan nykyisen maa-aines- ja ympäristöluvan mukaisesti. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 47 hehtaaria, josta ottamisalueen pinta-ala on 24,4 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 2 675 000 kiintokuutiometriä, k-m3 (noin 4 815 000 tonnia). Vuotuinen ottomäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 178 000 k-m3 vuodessa. Toiminta jatkuu vuoteen 2035 saakka.

Vaihtoehto VE1: Maa-aineksen ottamista laajennetaan nykyistä ottoaluetta syventämällä ja laajentamalla. Suunnittelualueen pinta-ala on laajennuksen jälkeen 52 hehtaaria, josta ottamisalue on 44 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 4 900 000 k-m3 (8 820 000 t). Vuotuinen ottomäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 178 000 k-m3 vuodessa. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2050 saakka.

 

ARVIOINTISELOSTUS NÄHTÄVILLÄ

Tämä kuulutus on nähtävillä 9.9.-8.10.2021 Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Arviointiselostus ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuille: www.ymparisto.fi/huhtainnummensoranottoYVA. YVA-selostus toimitetaan yleisön luettavaksi myös Hausjärven kirjastoon, Sykärintori, Oitti.

 

MIELIPITEET

Ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä sellaiset yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, voivat ilmaista mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Mielipide on toimitettava kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna 8.10.2021 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai käyttämällä yleistä sähköistä asiointilomaketta (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa valitsemalla yksityishenkilöille tai yritykselle/yhdistykselle tarkoitettu lomake) tai osoitteella Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti.

 

ARVIOINTISELOSTUS

LIITE_1 (1)

LIITE_2 (1)

 

Lisätietojen antajat:

Osmo Mikkonen, Huhtainnummen sora Oy (hankkeesta vastaava),

osmo.mikkonen@elisanet.fi

Antti Lepola, Ramboll Finland Oy (hankkeesta vastaavan konsultti),

antti.lepola@ramboll.fi

Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 198,

kari.p.leinonen@ely-keskus.fi

 

Lahdessa 9. päivänä syyskuuta 2021

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.