Elinkeinopalvelut Yleinen

Hikiän on Suomen ensimmäinen ja ainoa biodynaamisen hunajan tuottaja

Demeter on biodynaamisten tuotteiden tuotemerkki. Tätä kansainvälisestikin arvostettua merkkiä saavat käyttää vain tarkasti valvotut toimijat, ja koko tuotantoketju tuottajasta jatkojalostukseen tarkastetaan, jotta voidaan varmistua, että korkeat, kansainväliset laatukriteerit täyttyvät.

Hikiän on saanut ensimmäisenä suomalaisena hunajantuottajana Demeter-sertifikaatin, ja on siten tällä hetkellä ainoa biodynaamisen hunajan tuottaja Suomessa.

Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Siinä korostetaan omavaraisen ja omaleimaisen tilakokonaisuuden merkitystä. Biodynaaminen tila muodostaa oman ekosysteeminsä, joka puolestaan lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta ja kokonaisuuteen kuuluvat maitten lisäksi myös viljelykasvit, kotieläimet, ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto.

Biodynaamisessa viljelyssä maa pyritään jättämään tuleville sukupolville elävämpänä ja hedelmällisempänä, kuin se on itse saatu. Viljelymenetelmä on vanhin luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Se on lähtöisin monivaikutteisesta kulttuurin kehityshankkeesta, jonka alullepanijana oli Rudolf Steiner.

Biodynaamisen viljelyn periaatteet ja arvot osuvat hyvin yksiin Hikiän arvojen kanssa. En henkilökohtaisesti halua, että perinteiset ja kestävät menetelmät mehiläisten hoidossa muuttuvat. On todella tärkeää, että meillä on pölyttäjiä myös tuleville sukupolville, olemme niistä hyvin riippuvaisia, Hikiän toimitusjohtaja ja kolmannen polven mehiläistenhoitaja Reko Nieminen

Viljelyssä korostetaan monimuotoisuuden, ekologisen tilakokonaisuuden luomista, viljelijän ja kuluttajan vastuuta luonnosta, kotieläimistä ja keskinäistä yhteistyötä koko ketjussa ”pellolta pöytään”, sekä korkealaatuisen ravinnon merkitystä ihmisten elämänlaadulle.

Mehiläistarhauksen sertifiointi on itsenäinen osio Demeter-tuotannon säännöissä

Mehiläistarhaajalle Demeter-sertifiointi voidaan myöntää, mikäli tarhaaja pystyy osoittamaan riittävää soveltuvuutta biodynaamiseen tuotantoon, ja hunajan Demeter-standardien mukaiset laatuvaatimukset on täytetty.

Demeter-merkitystä tuotteesta tietää varmasti, että se on alusta loppuun valvottu, ja tuote täyttää luonnonmukaisen tuotannon ehdot, Reko Nieminen kertoo.

Pölyttäjien määrä vähenee koko ajan voimakkaasti. Luonnonvaraisista pölyttäjistä yksi kymmenestä Euroopan mehiläis- ja perhoslajista on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Hyönteispölytys on maailmalle elintärkeää, sillä se on merkittävää niin kasvien lisääntymiselle kuin terveellisten elintarvikkeiden tarjonnalle.

Mehiläiset ovat siis nyt enemmän kuin koskaan ennen riippuvaisia ihmisten huolenpidosta. Pesäkunnan pitäminen vahvana onkin Demeter-tarhaajan tärkein päämäärä. Säännöstö ja standardit ovat laajat, ja tarhan sekä koko hunajan tuotantoketjun tarkastus sertifiointia varten on hyvin tarkka ja yksityiskohtainen.

Koska mehiläisten keruulennot ulottuvat laajalle alueelle, päivässä jopa kuuden kilometrin päähän, ei voida olettaa, että ne keräisivät mettä pelkästään biodynaamisilta laitumilta. Demeter-hunajantuotannossa tärkeämpiä ovatkin pesän hoitotoimenpiteet ja erityisesti se, miten lähelle yhdyskunnan omaa luontaista elämänkiertoa niillä päästään.

Hoitomenetelmät pitää suunnitella niin, että mehiläiset voivat viettää pesässä mahdollisimman luonnollista elämää. Meillä esimerkiksi pesät on rakennettu puusta ja mehiläisten hyvinvointi on kaikki kaikessa, Reko Nieminen avaa Hikiän periaatteita.

Demeter-liikkeessä on vahva arvostus luontoa, mehiläisiä ja tuotetta kohtaan. Demeterin ja Hikiän arvojen kohtaaminen ja luonnonmukaisuuden kunnioittaminen olivatkin suurimmat syyt, miksi Reko Nieminen päätti hakea nimenomaan tätä sertifiointia.

Biodynaamisen hunajantuotannon peruslähtökohta siis on, että mehiläisten annetaan olla ja elää rauhassa ja rakentaa esimerkiksi pesän olennainen osa, kennosto, täysin vapaasti. Pesiä ei siis vaikkapa vahoiteta etukäteen. Tässä biodynaaminen tuotanto eroaa esimerkiksi luomutuotannosta.

Suomessa Demeter-merkkiä hallinnoi Biodynaaminen yhdistys. Lisätietoja Demeter-ehdoista ja biodynaamisesta viljelystä löytyy yhdistyksen sivuilta: https://www.biodyn.fi/demeterehdot-1

Tutustu tarkemmin Hikiän yritykseen ja toimintaan:

www.hikian.com
Hikiän Youtube

Maailmanvalloitusta, puhtautta, mehiläisten ja ihmisten hyvinvointia
(Artikkeli Kasvua Hämeessä -verkkosivuilla 16.2.2021)

Lisätiedot ja haastattelut:
Reko Nieminen, toimitusjohtaja, Hikiän
040 570 7951, info@hikian.com


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.