Hikiä ja Kirkonkylä Kaavoitus

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava

Luonnos nähtävillä 19.5.-21.6.2011. Kuulutus

Osayleiskaavan luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidetään Hikiässä Eskon koululla 25.5.2011 klo 18-20.

Nähtävilläoloaineisto

Osayleiskaavaluonnos ja määräykset
Osayleiskaavaluonnos ja määräykset (pienempi koko)

Selostus

Osa 1, sivut 1-19
Osa 2, sivut 20-33
Osa 3, sivut 34-56

Selostuksen liitteet

Liite 1 – Maisemarakenne
Liite 2 – Maisema-arvot
Liite 3 – Maisemakuva
Liite 4 – Luontoarvot
Liite 5 – Vesihuollon kehittämissuunnitelma (ote luonnoksesta)
Liite 6 – Pohjavesialueet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 17.5.2011)

Kaavaan liittyviä selvityksiä

Maisemaselvitys (päivitetty 3.5.2011)
Osa 1, sivut 1-13
Osa 2, sivut 14-26
Kartta 1, maisema-arvot
Kartta 2, maisemakuva
Kartta 3, maisemarakenne

Luontoarvojen tausta- ja perusselvitys


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.