Hikiä ja Kirkonkylä Kaavoitus

Hikiä (Selänoja ja Karhi), Vehkalukko, korttelit 112-118, kaava lainvoimainen

Hausjärven kunnanvaltuuston 15.12.2015 § 93 hyväksymä Hausjärven kunnan Selänojan ja Karhin kylien Vehkalukon asemakaava ja asemakaavan muutos, jolla muodostuvat korttelit 112-118 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet, on saanut lainvoiman.

Kuulutus

Kaavakartta määräyksineen
Kaavaselostus
Liite 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liitteet 2-11
Liite 12, asemakaavan seurantalomake


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.