Hallinto ja talous

Henkilöstökertomus 2020

Hausjärven kunta on laatinut henkilöstökertomuksen vuodelta 2020 ja se on viety kunnanhallituksen tiedoksi 27.4.2021 kokouksessa. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoja kunnan henkilöstövoimavaroista toiminnan ja talouden seurantaa, suunnittelua ja päätöksentekoa varten.

Pääosa henkilöstökertomuksen tiedoista on koottu henkilöstöhallinnon Populus-tietojärjestelmän raporteista. Lisäksi tietoja on saatu mm. tapaturmavakuutusyhtiön tilastoista ja työterveyshuollon raporteista oman kirjanpitoraportoinnin lisäksi. Sisältö vastaa laajuudeltaan ja rakenteeltaan pääosin aiempien vuosien kertomuksia.

Henkilöstökertomuksen tietoihin eivät sisälly työsuoritteet, jotka kunta hankkii ostopalveluna. Siten esimerkiksi Sarastia Oy:n ja Sarastiarekry Oy:n palveluksessa olevan henkilöstön työpanos ei näy kunnan henkilöstökertomuksessa. Sarastiarekryn käytöstä ja kustannuksista on kuitenkin esitetty henkilöstökertomuksessa erillinen selvitys.

Henkilöstökertomukseen pääset tutustumaan kokonaisuudessaan >> Henkilostokertomus_2020_Khall_27.4.2021

Henkilöstökertomuksen 2020 infografi (klikkaa oikealla olevaa kuvaa suuremmaksi tai avaa tästä pdf-tiedostona) >> Henkilöstökertomus2020_infografiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.