Yleinen

Hausjärven ympäristölautakunta: julkipanokuulutus

KUULUTUS

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.4.2018 päättänyt olla myöntämättä Niemisen Sora Oy:lle maa-aineslupaa Torholan kylän kiinteistöille Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä on 18.4.2018. Viimeinen valituspäivä on 18.5.2018. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnantalolla 18.4.2018 – 18.5.2018 välisenä aikana, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 13.4.2018

Hausjärven ympäristölautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.