Yleinen

Hausjärven kunnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös aivotyön kuormittavuustekijöihin

Hausjärven kunnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös aivotyön kuormittavuustekijöihin. Tyypillisesti ja helposti seurattavia työn kuormittavuustekijöitä ovat fyysinen kuormittavuus, erilaiset altisteet ja yötyö, joita edelleen seurataan säännöllisesti. Nyt tietoisuutta aivotyöstä, sen kuormittavuudesta ja keinoista sujuvan aivotyön tekemiseen Hausjärven kunnassa kertovat ja edistävät aivotyöagentit.

Toukokuun 2019 lopulla Työterveyslaitos ja KunTeko –kunta ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma järjestivät Suomen ensimmäisen aivotyöagenttivalmennuksen, josta Hausjärven kuntaan valmistui neljä aivotyöagenttia. Ensimmäinen valmennus kohdentui hallinnollisen aivotyön haasteiden voittamiseen ja syksyllä valmennus laajenee sote- ja sivityspalveluihin. Hausjärven kunnan perusturvatoimi on ilmoittautunut jo mukaan!

Olemme tärkeällä asialla, sillä tulevaisuudessa työssämme korostuvat tiedonkäsittelyn vaatimukset. Jokaisella alalla tarvitsemme huomiokykyä, usean asian tekemistä yhtäaikaisesti, muistia, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Lisäksi tietotekniikka on keskeinen työväline ja jatkuva uuden oppimisen tarve koskee oman osaamisen päivittämisen lisäksi myös uusien työvälineiden ja toimintatapojen haltuun ottamista. Tällainen työ vaatii paljon aivoilta.

Hausjärven kunnassa aivotyöagentit ovat pohtineet tiedonkäsittelyn eri vaatimuksia ja alkaneet muodostaa ratkaisuja mm. sisäisen viestinnän solmukohtiin ja häiriötekijähaasteisiin. Aivotyöagenttivalmennuksessa saatua osaamista jaetaan loppuvuoden aikana työyksiköihin sisäisten koulutusten kautta, kertoo henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa.

 

Hausjärven kunnan ensimmäiset aivotyöagentit:
vasemmalta 
Anniina Mäki, Susanna Nikander, Sirpa Saraja  ja Lilli Salomaa

 

Lisätietoja aivotyöstä:
Työterveyslaitos https://www.ttl.fi/tyontekija/aivot-tyossa/OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.