Tekniset palvelut Yleinen

Hausjärven kunnalle valtionavustusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen

Hausjärven kunnalle on myönnetty valtionavustusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Kunta haki avustusta kodan toteuttamiseksi Paukunharjulle Monnin taajamaan. Alue on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jonka virkistyskäytöllä on ohjaamistarvetta. Lisäksi hakemuksessa esitettiin uusien opasteiden pystyttämistä myös kunnan muiden taajamien virkistysalueille.

Hakemuksen mukainen hanke täyttää kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksen tavoitteet, ollen yleishyödyllinen ja sopien hyvin alueen virkistysalueiden kokonaisuuteen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustuspäätöksen 11.2.2021 mukaan hanke täyttää myös valtioavustuslaissa (688/2001) säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset ja avustuksen myöntäminen on siten perusteltua.

Kehittämiseen on myönnetty ELY:n tukea 12.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 24.000 euroa. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustettavan hankkeen toteutusaika on 27.11.2020 – 31.12.2021 ja se on aloitettava viimeistään 1.6.2021 mennessä. Avustuksen käyttötarkoitus on kodan rakentaminen Paukunharjulle ja virkistykseen liittyvien opasteiden pystyttäminen eri puolille kuntaa.

Lisätietoja hankkeesta:
Aluemestari Jukka Heikkilä
p. 040 330 6816


,

Asiasanat: avustukset

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.