Yleinen

Hausbändi-hankkeella kehittämistä, muutosta, hyviä käytäntöjä kuntatyöhön

 

Hausjärven kunnassa on ollut käynnissä vuosina 2017-2019 Työsuojelurahaston rahoittama henkiöstölähtöisen tuottavuuden kehittämishanke – Hausbändi. Hankkeen tavoitteena on ollut työelämän laadun parantaminen ja työn tuottavuuden lisääminen toteuttamalla jatkuvan kehittämisen toimintamallia osana kunnan työarkea. Henkilöstön osallisuus jatkuvan kehittämisen toimintamallin toteuttajana on ollut avainasemassa ja edellytys hankkeen onnistumiselle.

Kuntalaisten ja palvelujen piirissä olevien asiakkaiden tarpeita vastaavien, laadukkaiden palveluiden tuottaminen on Hausjärven kunnalle ensiarvoisen tärkeää. Hausbändi-hankkeen syntymiseen vaikuttivat valmisteilla olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos sekä maakuntauudistus ja pohdinta siitä, kuinka tulevaisuudessa kunnan palveluita organisoidaan ja miten voimme vastata jatkuvan muutoksen kohteena olevan toimintaympäristön haasteisiin.

Hausbändi-hanke ja sen tuoma työkulttuurin muutos on tulevaisuuden avain Hausjärven kunnalle, sen henkilöstölle ja kuntalaisille. Hankkeen aikana tehdään näkyväksi työyhteisöjen hyvät käytänteet, kehittämisen ja parantamisen kohteet ja uudistumisen aikaansaamat muutokset.

Hausbändi-hankkeen loppuraportti luettavissa >>>

Lisätietoja:
henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.