Yleinen

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, varhaiskasvatukseen hakeminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020–2021 vuonna 2014 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus noudattaa samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetus.

Hausjärvellä henkikirjoitetuille esiopetusoppilaille on lähetetty kotiin ilmoittautumislomakkeet, jotka lähetetään palautuskuoressa esiopetusta järjestävän koulun rehtorille 18.3.2020 mennessä. Esiopetukseen tulijoille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa koululta tulevan kutsun mukaan.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vapautuvat paikat ovat haettavana ympäri vuoden. Elokuussa alkavaan varhaiskasvatukseen hakemus on jätettävä 31.3.2020 mennessä.

Päivähoitohakemuksia hakuohjeineen saa kunnan nettisivuilta, hoitopaikoista ja koulutoimistosta. Lisätietoja hoitopaikoista saa kunnan nettisivuilta www.hausjarvi.fi tai varhaiskasvatuksen neuvontapuhelin 019 758 6507.

Hakemukset palautetaan osoitteella: Varhaiskasvatuspäällikkö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, puh. 019 758 6612.

PERUSKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki 2013 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Tarkempia tietoja oppilaaksiottamisesta ja koulupaikan määräytymisestä ja ilmoittautumisesta saa koulutoimistosta puh. 019 758 6711 sekä koulutoimen kotisivulta www.hausjarvi.fi.

Hausjärvellä henkikirjoitetuille koulutulokkaille on lähetetty postitse oppilasilmoitus-lomake, joka palautetaan palautuskuoressa esiopetusta järjestävän koulun rehtorille 18.3.2020 mennessä. Muiden hakijoiden osalta oppilasilmoitus tulee toimittaa koulutoimistoon, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lukuvuoden 2020–2021 koulutyö alkaa 11.8.2020. Syysloma on viikolla 42.

Esi- ja perusopetusta järjestetään seuraavilla kouluilla:

Eskon koulu / rehtori Hannu Tuure / 019 758 6743

Monnin koulu / vs. rehtori Johanna Kivistö / 019 758 6930

Oitin koulu / rehtori Anne Mäkelä / 019 758 6750

Ryttylän koulu /rehtori Antti Niskanen / 050 5718960

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

SIVISTYSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.