Päivähoito ja koulutus

Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, päivähoitoon hakeminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018–2019 vuonna 2012 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus noudattaa samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetus.
Hausjärvellä henkikirjoitetuille esiopetusoppilaille on lähetetty kotiin ilmoittautumislomakkeet, jotka lähetetään palautuskuoressa koulutoimistoon 16.2.2018 mennessä. Esiopetukseen tulijoille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa koululta tulevan kutsun mukaan.

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN

Kunnallisessa päivähoidossa vapautuvat paikat ovat haettavana ympäri vuoden. Elokuussa alkavaan päivähoitoon hakemus on jätettävä 3.4.2018 mennessä.
Päivähoitohakemuksia hakuohjeineen saa kunnan nettisivuilta, hoitopaikoista ja koulutoimistosta. Lisätietoja hoitopaikoista saa kunnan nettisivuilta www.hausjarvi.fi tai varhaiskasvatuksen neuvontapuhelin 019 758 6507.
Päivähoitohakemukset palautetaan osoitteella: Varhaiskasvatuspäällikkö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, puh. 019 758 6612.

 

PERUSKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki 2011 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Tarkempia tietoja oppilaaksiottamisesta ja koulupaikan määräytymisestä ja ilmoittautumisesta saa koulutoimistosta puh. 019 758 6711 sekä koulutoimen kotisivulta www.hausjarvi.fi.

Hausjärvellä henkikirjoitetuille koulutulokkaille on lähetetty postitse oppilasilmoitus-lomake, joka palautetaan palautuskuoressa esiopetusta järjestävän koulun rehtorille 16.2.2018 mennessä. Muiden hakijoiden osalta oppilasilmoitus tulee toimittaa koulutoimistoon, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.
Lukuvuoden 2018–2019 koulutyö alkaa 8.8.2018. Syysloma on viikolla 42.

Esi- ja perusopetusta järjestetään seuraavilla kouluilla:

Eskon koulu / rehtori Hannu Tuure / 019 758 6743
Monnin koulu /vs. rehtori Johanna Kivistö / 050 500 1603
Oitin koulu / rehtori Anne Mäkelä / 019 758 6750
Ryttylän koulu /rehtori Antti Niskanen / 050 5718960
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

Hausjärvellä 26.1.2018       SIVISTYSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.