Yleinen

Ei tarvetta yhteistoimintaneuvotteluille koronaviruspandemia-tilanteessa

Hausjärven kunnassa ei tällä hetkellä ole tarvetta aloittaa yhteistoimintaneuvotteluja koronaviruspandemian mukanaan tuomien työtehtävien tai toimintojen muutoksista. Kehittämistoimikunnassa 17.4.2020 § 17 ja kunnanhallituksessa 21.4.2020 § 79 on ollut käsittelyssä yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen koronaviruspandemian vuoksi, mutta tarvetta esimerkiksi osa-aikaistuksille tai lomautuksille ei tällä hetkellä ole.

Toimintojen ollessa keskeytyneenä valmiuslain käyttöönottoasetusten myötä, toimintoja sekä työtehtäviä on sopeutettu tilanteen mukaisesti. Osa henkilöstöstä on tehnyt korvaavia työtehtäviä soveltuvin osin omassa yksikössä tai on siirtynyt työskentelemään toisiin yksiköihin toisiin tehtäviin. Keskeytysten aikana on lisäksi pidetty mahdollisesti kertyneet ylityöt ja työajantasausvapaat sekä henkilöstöä on määrätty pitämään vuosilomia.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Pekka Määttänen 040 767 6488
henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa 040 709 1033


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.