Yleinen

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa:

Valtuutettujen lukumäärä

Hausjärven kunnassa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta.

Ehdokashakemusten toimittaminen

Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen (mm. ehdokkaan suostumus, mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta ym.) on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 ennen klo 16.00. Aiemmin jätetyt ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen ovat voimassa, mikäli puolue tai valitsijayhdistys ei tee niihin muutoksia edellä sanottuun määräaikaan mennessä.

Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri hallintopäällikkö Pekka Suhonen tai varasihteeri asianhallintasihteeri Sirpa Saraja kunnanvirastossa (Keskustie 2-4, Oitti). Asiakirjoja otetaan vastaan 3.–4.5.2021 klo 12.00-16.00. Asiakirjoja voi toimittaa myös muina aikoina, josta pyydetään sopimaan etukäteen p. 019 758 6581.

Lisätietoja ehdokkaiden asettamisesta: hallintopäällikkö Pekka Suhonen p. 019 758 6581, sähköposti pekka.suhonen@hausjarvi.fi .

Ehdokkaaksi asettuvia suositellaan tutustumaan vaalirahoitusta koskevaan ohjeistukseen (www.vaalirahoitusvalvonta.fi).

Hausjärvellä 26.4.2021

HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.