Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään

Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on vireillä. Ympäristönsuojelulakia täydentävät ympäristönsuojelumääräykset huomioivat kunnan ympäristön erityispiirteet sekä paikalliset olosuhteet ja ovat kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat mm. jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys. Kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Ehdotus päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi asetetaan myöhemmin nähtäville niiden valmistuttua. Lisätietoja ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. 019 758 6561, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi