Päätös meluilmoituksesta, Mad Moose Racing ry, Puujaa

Ympäristösihteeri on 12.11.2021 tehnyt viranhaltijapäätöksen (4/2021) Mad Moose Racing ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 13.11.2021 järjestettävää jäsenistön ajotapahtumaa Hausjärven kunnan Puujaan alueella (os. Puujaanlenkki 120). Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.11. – 20.12.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa https://hausjarvi.tweb.fi/ktwebscr/vparlist_tweb.htm Päätökseen tyytymätön … Lue lisää