Kunnanvaltuusto 1.6.

Hausjärven kunnanvaltuusto kokoontui Ryttylän koululla 1.6. klo 18. Kokouksen pöytäkirja on nyt tarkastettu ja julkaistu. Kokouksessa muun muassa: Keskusteltiin Monnissa sijaitsevan tontin vuokraamisesta Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle. Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun. Kuultiin tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta. Arviointikertomus mm. toteaa talouden tavoitteiden toteutuneen vuonna 2020 hyvin ja tarkastuslautakunnan huomanneen kunnan markkinoinnin parantuneen erityisesti … Lue lisää

Kunnahallituksen 25.5.2021 päätöksiä

Kunnahallituksen 25.5.2021 pöytäkirja on nyt julkaistu. Kunnanhallitus päätti mm: hyväksyä Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. valita kutsuntalautakuntaan vuodelle 2021 kunnan edustajaksi Jari Kovasen ja varaedustajaksi Jari Mäkisen. hyväksyä, että kunnanjohtaja Pekka Määttänen toimii talousjohtajan sijaisena 1.6.2021 alkaen siihen asti, kunnes talousjohtajan tehtävät siirretään toisaalle. ehdottaa valtuustolle uuden talous- … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5.9.2018

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 57 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 58 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / HÄMEEN KULJETUS OY / TURKHAUTA – 59 LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN NIEMISEN SORA OY/TORHOLA – 60 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VASIKKAJUOTTAMO JA NAUDANLIHAN TUOTANTO – 61 LAUSUNTOPYYNTÖ OITIN VALU OY:N YMPÄRISTÖLUPAÄTÖKSEN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 1 … Lue lisää