Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Enduroseura ry

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Vt. ympäristösihteeri on tehnyt 11.2.2020 viranhaltijapäätöksen Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua Hausjärven Puujaan alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 12.2. – 20.3.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla sekä kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Hausjärven kunnan verkkosivuilla 12.2.2020. Tiedoksisaannin … Lue lisää