Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Huhtainnummen Sora Oy

KUULUTUS ASIA: Huhtainnummen Sora Oy:n maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. KIINTEISTÖ, JOLLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Erkylän kylä, tila Huhtainnummi, … Lue lisää