Työsuojelurahastolta hankerahoitusta itseohjautuvuuden vahvistamiseen ruoka- ja siivouspalveluissa

Työsuojelurahasto on myöntänyt Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalveluille hankerahoitusta itseohjautuvuuden vahvistamiseen. Hankkeen kokonaisarvo on 10 400 euroa, josta puolet on kunnan omavastuurahoitteista. Hankkeen valmennusyhteistyökumppanina toimii Filosofian Akatemia Oy. Hankeaika on 02/2020-01/2021. Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehityshanke on jatkoa KunTekon (kunta- ja maakunta-alan kehittämisohjelma) itseohjautuvuustyöpajalle, johon Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelut hakivat ja valittiin mukaan syksyllä 2019. Ruoka- ja siivouspalvelujen … Lue lisää

Työkykyjohtamisen valmennuspolku – tarjousten läpikäynti

Työkykyjohtamisen valmennuspolun yhteistyökumppanien valinta on alkanut tarjousten läpikäynnillä. Valintatyö saadaan päätökseen viimeistään marraskuun lopulla. Yhteistyökumppaneiden valinnasta informoidaan kaikkia tarjouksen jättäneitä. Keva on myöntänyt Hausjärven ja Kärkölän kuntien ”Työkykyjohtamisen valmennuspolku”-yhteishankkeelle työelämän kehittämisrahaa 25 000 euroa. Hankkeen kokonaissuuruus on 50 000 euroa. Työkykyjohtamisen valmennuspolku Hausjärven ja Kärkölän kunnissa on esimiehille suunnattu valmennusohjelma, joka vahvistaa esimiesten strategista työkykyjohtamisen … Lue lisää

Hausjärven kunnan kotihoidossa on liikuttu Työkuntoon polulla puolen vuoden ajan

Hausjärven kunnan ja TyöSyke Oy:n yhteistyönä on pilotoitu kotihoidon työntekijöille ”Työkuntoon polku” –toimintamallia. Toimintamallin tarkoituksena on ollut edistää ja ylläpitää työkykyä ryhmä- ja yksilömuotoisen valmennuksen avulla. Työkuntoon polku on tarkoitettu fyysisesti raskasta työtä tekeville, joiden työn fyysinen kuormittavuus on korkea. Puolen vuoden pilottiryhmäksi Työkuntoon polulle kutsuttiin perusturvan kotihoidon henkilöstöä. Mukaan hakeutuneille järjestettiin työterveyshoitajien suunnatut terveystarkastukset, … Lue lisää

Hausjärven kunnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös aivotyön kuormittavuustekijöihin

Hausjärven kunnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös aivotyön kuormittavuustekijöihin. Tyypillisesti ja helposti seurattavia työn kuormittavuustekijöitä ovat fyysinen kuormittavuus, erilaiset altisteet ja yötyö, joita edelleen seurataan säännöllisesti. Nyt tietoisuutta aivotyöstä, sen kuormittavuudesta ja keinoista sujuvan aivotyön tekemiseen Hausjärven kunnassa kertovat ja edistävät aivotyöagentit. Toukokuun 2019 lopulla Työterveyslaitos ja KunTeko –kunta ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma järjestivät Suomen … Lue lisää

Tekojen Torilla kehittämistekoja Hausjärven kunnasta

Ihmeitä tehdään tekemällä! Hausjärven kunnassa kehittäminen ja parempi kuntatyö ovat nousseet hankkeiden ja kehittämistekojen myötä strategiseksi toimintatavaksi. Kunnastamme on ilmoitettu jo viisi vaikutuksellista käytäntöä Kuntekon Tekojen Torille ja lisää seuraa syksyn aikana! ”Kehittäminen näyttäytyy arjen toimintatapojen uudistamisella jatkuvan muutoksen alla olevassa toimintaympäristössä. Yhdessä tekemällä olemme vahvoja!”  iloitsee henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa. Tekojen Torille pääset linkistä: https://www.kunteko.fi/etsi/kunta/086 … Lue lisää