Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Huhtainnummen Sora Oy

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 51) myöntänyt Huhtainnummen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan soran murskaukseen Hausjärven kunnan Erkylän kylään kiinteistölle Huhtainnummi 86-401-1-556. Toiminnalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus ja … Lue lisää