Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma

Kestävän kasvun Häme 2022-2025 maakuntaohjelma nähtävillä   Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 asettaa Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelman nähtäville ja pyytää lausunnot sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta. Maakuntaohjelman luonnos on nähtävillä 28.9.-25.10.2021 Hämeen liiton jäsenkunnissa sekä liiton virastolla ja verkkosivuilla. Kestävän kasvun Häme on uudenlainen tekemisen tapa ja ajattelumalli. Se perustuu maakuntamme avaintoimijoiden yhteiseen tahtotilaan Hämeen kehittämisestä. … Lue lisää

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040

Hämeen maakuntavaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti maakuntakaava 2040 on luonteeltaan mahdollistava ja kasvua tukeva, ja sillä on vahva kytkentä elinkeinoihin. Kaavassa varaudutaan myös kasvuun siten, että Kanta-Hämeessä olisi 20 vuoden kuluttua runsaat 3000 asukasta enemmän kuin nyt. Maakuntakaavan tarkoituksena on mahdollistaa maakunnan asukkaille hyvä elinympäristö ja palvelut. Se antaa yrityksille mahdollisuuden toimia ja kehittää omaa … Lue lisää